Tải Đồ án tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành khác nhau khotailieu.us

jshjn2011

Thành viên mới
Tham gia
30/3/2012
Bài viết
1
TẢI TÀI LIỆU
Báo cáo thực tập (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=104 Thạc Sỹ, Tiến Sỹ (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=5 Luận văn kinh tế (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=6 Quản trị kinh doanh (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=15 Quản trị nhân lực (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=102 Du lịch khách sạn (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=22 Chứng khoán (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=25 Xuất Nhập Khẩu (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=23 Marketing (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=14 Kế Toán - Kiểm Toán (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=17 Thuế - Tài Chính (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=24 Bảo Hiểm (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=20 Ngoại Thương (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=21 Ngân Hàng (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=13 Vốn - Đầu Tư (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=16 Tin Học - CNTT (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=29 Nông, Lâm, Ngư (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=30 Kiến Trúc, Xây Dựng (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=34 Mẫu Trang Bìa (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=11 Mẫu Văn Bản (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=68 Kỹ Năng Mềm (http://khotailieu.us/forumdisplay.php?f=69 CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG (http://khotailieu.us/forumdisplay.php/10-CAC-MON-DAI-CUONG.html

Truy cập ngay khotailieu.us kho thư viện trực tuyến Việt Nam với đầy đủ đa dạng các loại tài liệu từ bậc trung học cho tới bậc Tiến Sĩ
Kho thư viện tài liều với 20.000 tài liệu về Luận văn , Thạc sĩ - Tiến sĩ , Đồ án tốt nghiệp
Trên 10.000 đầu sách về các chủ đề : Kỹ năng mềm , Báo cáo thực tập , mẫu văn bản hành chính , Các mẫu văn bản và tài liệu tham khảo
Thủ Tục Hành Chính
Mẫu Đơn Từ
Mẫu CV - Resume
Mẫu Hợp Đồng
Kỹ Năng Giao Tiếp
Kỹ Năng Phỏng Vấn
Kỹ Năng Tổ Chức
Kỹ Năng Quản Lý
Kỹ Năng Đàm Phán
Trên 15.000 tài liệu về các khối ngành : Kinh tế , kỹ thuật , Công nghệ , Xã hội .
Rất nhiều tài liệu , tài liệu trình chiếu các môn đại cương : Triết Học Mác - Lênin,Kinh Tế Chính Trị,Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Lịch Sử Đảng,CNXH Khoa Học
Ngân Hàng
Quản Trị Kinh Doanh
Kế Toán, Kiểm Toán
Kinh Doanh Quốc Tế
Xuất Nhập Khẩu
Y Khoa, Y dược
Giao Thông-Cầu Đường
Kiến Trúc, Xây Dựng
Công Trình Thủy
Địa Lý, Địa Chính
Báo Chí, Truyền Thông
MẪU TRANG BÌA
BÁO CÁO THỰC TẬP
v.v.v .
www.khotailieu.us
 
Top