Spoken word poetry

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
Mình sẽ lưu lại những bài thơ spoken word thích nhất của mình ở đây. Cả năm qua nghe bao nhiêu bài không nhớ hết được :p

Spoken word poetry nôm na là thể loại thơ cần phải được đọc to ra, nếu thơ chỉ nằm trên trang giấy thì người đọc không cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Spoken word hay không chỉ ở ngôn từ, hình ảnh, mà còn ở âm điệu và cách đọc của tác giả nữa.

Bài này không hẳn là spoken word nhưng là bài thơ mình thích nhất từ trước đến nay :p

Kissing in Vietnamese ~ Ocean Vuong

My grandmother kisses
as if bombs are bursting in the backyard,
where mint and jasmine lace their perfumes
through the kitchen window,
as if somewhere, a body is falling apart
and flames are making their way back
through the intricacies of a young boy’s thigh,
as if to walk out the door, your torso
would dance from exit wounds.
When my grandmother kisses, there would be
no flashy smooching, no western music
of pursed lips, she kisses as if to breathe
you inside her, nose pressed to cheek
so that your scent is relearned
and your sweat pearls into drops of gold
inside her lungs, as if while she holds you
death also, is clutching your wrist.
My grandmother kisses as if history
never ended, as if somewhere
a body is still
falling apart.
 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
Jakarta, January ~ Sarah Kay 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
If I should have a daughter & Hiroshima ~ Sarah Kay 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
An Origin Story ~ Sarah Kay & Phil Kaye 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
Congratulations! It's A Girl! ~ Sabrina Benaim 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
warning: eating disorder

When the Fat Girl Gets Skinny ~ Blythe Baird
 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
warning: sexual assault

Pocket-Sized Feminism ~ Blythe Baird 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
The Truth Has Three Sides ~ Sabrina Benaim 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
When Your Therapist Asks ~ Blythe Baird​

D-0SQx6XsAAaV0b.jpg
 

Stormi

;-;
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2018
Bài viết
238
Hair ~ Elizabeth Acevedo 
Top