Sói và ba chú heo con!!!

Ngày nảy ngày nay...

Có ba chú lợn, chú lợn A tên là “Ai”, chú lơn B tên là “Ở Đâu”, chú lợn C tên là “Cái Gì”. Một ngày nọ, chú lơn A và chú lơn B đứng tại cửa, chú lơn C đứng trên nóc nhà. Có một con sói phát hiện ra các chú lợn, nó muốn ăn thịt hết các chú lợn, thế là nó xông đến trước mặt chú lợn A …

 
Sói: Mày là ai?
109.gif
109.gif

 Lợn A: Đúng.
79.gif

 Sói: Cái Gì????
 Lợn A: Cái Gì ở trên nóc nhà.
 Sói: Tao hỏi là mày tên gì?
31.gif

 Lợn A: Tao là ai, Cái Gì ở trên nóc nhà.....
 Sói lại hỏi Lợn B.
 Sói: Thế mày là ai?
64.gif
64.gif

 Lợn B: Tao không phải là ai, nó là ai (chỉ về phía Lợn A)
 Sói: Mày quen nó?
 Lợn B: Ừ.
 Sói: Nó là ai?
2.gif
2.gif
2.gif

 Lợn B: Đúng vậy.
 Sói: Cái Gì?
108.gif
108.gif

 Lợn B: Cái Gì ở trên nóc nhà.
 Sói: Ở Đâu?
2.gif
2.gif

 Lợn B: Ở Đâu là tao.
 Sói: Ai?
32.gif
32.gif

 Lợn B: Nó là ai (lại chỉ về phía Lợn A)
 Sói: Làm sao mà tao biết được.
 Lợn B: Thế mày tìm ai?
 Sói: Cái Gì?
 Lợn B: Nó ở trên nóc nhà.
 Sói: Ở Đâu?
31.gif
31.gif
31.gif
31.gif
31.gif

 Lợn B: Là tao.
 Sói: Ai?
 Lợn B: Tao không phải là ai, Nó là ai.
14.gif
14.gif
14.gif
14.gif

 Sói: Trời ạ!
109.gif
109.gif
109.gif

 Lợn A, Lợn B: “Trời ạ” là bố chúng tao.
Sói: Cái Gì, là bố của chúng mày?
7.gif
7.gif
7.gif
7.gif

 Lợn B: Không phải!
 ” Sói chịu không nổi nữa, ngước lên trời than:”Tại sao?”
 Lợn A, B, C: Mày quen ông của chúng tao?
 Sói: Cái Gì?
 Lợn A: không phải, “tại sao” là ông của bọn tao.
 Sói: Tại sao????
 Lợn A: Đúng!
 Sói: Là gì?
 Lợn A: Không, là “tại sao”.
 Sói: Ai?
 Lợn A: Tao là ai.
 Sói: Mày là ai?
46.gif
46.gif
46.gif

 Lợn A: Đúng, tao là ai.
 Sói: Cái Gì?
31.gif
31.gif
31.gif

 Lợn A,B: Nó ở trên nóc nhà.
 ……
Cuối cùng, Sói tự sát luôn………

Lạy chúa cứu rỗi linh hồn của sói!Amen
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif

:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Thấy hay thì thanks phát nhé
 

tochabiet

Thành viên mới
Tham gia
2/11/2010
Bài viết
29
Bố của chúng nó thật thông minh khi đặt tên ba đứa chúng nó như vậy. Cả ông nó cũng thế khi đặt tên bố nó là Trời ạh. Ôi! Cụ của chúng nó cũng thật là tài khi đặt tên ông nó là Tại sao, chắc tên cụ của chúng nó là Tao đi tự sát đây. kaka
 
Top