So sánh các bản Hiến pháp Việt Nam

Tham gia
5/10/2014
Bài viết
0
SO SÁNH CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM
1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013
***
TIÊU ĐỀ
1946
1959
1980
1992
2013
Lời nói đầu

- Ngắn gọn, xúc tích
- Lời nói đầu dài.
- Khẳng định chiến thắng vẻ vang đồng thời manh nha khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Lời nói đầu rất dài.
- Ca ngợi chiến thắng của dân tộc.
- Bắt đầu ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng.
- Lời nói đầu tương đối dài.
- Lời nói đầu tương đối dài.
Chế độ chính trị
- Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
- Không ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
- Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua HĐND và Quốc hội.
- Nước XHCN.
-Quy định một số quyền không thực tế.
- Nước XHCN.
- Thực hiện trên cơ sở phân công phối hợp quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- XHCN.
- Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp: biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
- Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Tổ chức phân công, phối hợp kiểm soát.
Quyền con người
Quyền công dân

- Vị trí chương 2.
- Quy định 18 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.
- Vị trí chương 3.
- Quy định 21 quyền, Cụ thể hóa hơn những quy định về quyền con người, quyền công dân so với HP 46.

- Vị trí chương 5.
- Quy định 29 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.

- Vị trí chương 5.
- Quy định 34 quyền. Cụ thể hóa quyền tư hữu của HP 46.

- Vị trí chương 2.
- Quy định 38 quyền. Có 5 quyền mới Quyền được sống, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được hưởng thụ các giá trị văn hóa …


Xem bảng so sánh cụ thể tại đây http://nguoihocluat.blogspot.com/20...n-phap-viet-nam-1946-1959-1980-1982-2013.html
 
Top