So sánh các bản Hiến pháp Việt Nam

Trong chuyên mục 'Hoang Đảo' đăng bởi Bùi Minh Khánh, 17/4/2015. — 7.209 Lượt xem

 1. So sánh các bản Hiến pháp Việt Nam

  SO SÁNH CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM
  1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013
  ***
  TIÊU ĐỀ
  1946
  1959
  1980
  1992
  2013
  Lời nói đầu

  - Ngắn gọn, xúc tích
  - Lời nói đầu dài.
  - Khẳng định chiến thắng vẻ vang đồng thời manh nha khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.
  - Lời nói đầu rất dài.
  - Ca ngợi chiến thắng của dân tộc.
  - Bắt đầu ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng.
  - Lời nói đầu tương đối dài.
  - Lời nói đầu tương đối dài.
  Chế độ chính trị
  - Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
  - Không ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
  - Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
  - Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua HĐND và Quốc hội.
  - Nước XHCN.
  -Quy định một số quyền không thực tế.
  - Nước XHCN.
  - Thực hiện trên cơ sở phân công phối hợp quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  - XHCN.
  - Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp: biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
  - Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Tổ chức phân công, phối hợp kiểm soát.
  Quyền con người
  Quyền công dân

  - Vị trí chương 2.
  - Quy định 18 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.
  - Vị trí chương 3.
  - Quy định 21 quyền, Cụ thể hóa hơn những quy định về quyền con người, quyền công dân so với HP 46.

  - Vị trí chương 5.
  - Quy định 29 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.

  - Vị trí chương 5.
  - Quy định 34 quyền. Cụ thể hóa quyền tư hữu của HP 46.

  - Vị trí chương 2.
  - Quy định 38 quyền. Có 5 quyền mới Quyền được sống, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được hưởng thụ các giá trị văn hóa …


  Xem bảng so sánh cụ thể tại đây http://nguoihocluat.blogspot.com/20...n-phap-viet-nam-1946-1959-1980-1982-2013.html
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP