Slide bài giảng nghiên cứu khách hàng và hành vi mua sắm

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
  • Người tiêu thụ trung gian
  • Người tiêu thụ cuối cùng
  • Mô hình mua sắm
  • Nguyên lí hộp đen

ST
 

Đính kèm

  • C4.pptx
    119,4 KB · Lượt xem: 156
Top