Slide bài giảng marketing ngân hàng về hành vi của khách hàng

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :

  • Các tiêu thức phân đoạn thị trường
  • Xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng
  • Các loại chiến lược marketing đáp ứng thị trường
  • Hành vi mua của khách hàng
  • Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng
  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng
  • Nghiên cứu hành vi của khách hàng

ST
 

Đính kèm

  • C 4.pptx
    159,4 KB · Lượt xem: 192
Top