SDC Đại học Đà Nẵng Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng Kế toán trưởng

sdc123

Thành viên mới
Tham gia
5/5/2011
Bài viết
0
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
- Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/06/2005 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;
- Căn cứ vào Thông tư số: 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng”;
Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng dành cho học viên các đơn vị kế toán tài chính doanh nghiệp, các khối doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp (Chứng chỉ do Bộ Tài chính cấp) cụ thể như sau:
* Đối tượng:
- Cán bộ đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng để được đề bạt chức vụ Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN và các đơn vị Kinh doanh.
- Có thời gian công tác 2 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Đại học), 3 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp Trung học hoặc Cao đẳng chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán).
* Nội dung: Chương trình khung của Bộ Tài chính theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.
* Học phí:
1. Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp : 1.800.000đ/hv (thời gian học 3,0 tháng).
2. Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp : 2.000.000đ/hv (thời gian học 3,5 tháng).
* Thủ tục và thời gian đăng ký:
Thủ tục:
+ 2 tấm ảnh 3 x 4.
+ Giấy xác nhận thâm niên công tác tại cơ quan (mẫu có tại nơi ghi danh).
+ Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.

Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2013 tại Phòng Đào tạo Trung tâm Phát triển Phần mềm, tầng 1, nhà 9 tầng, Đại học Đà Nẵng, điện thoại: 2240741-3810425 (101).
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top