Sau 4 năm học Đại học - Bạn sẽ làm gì và ở vị trí nào?

kynangnovva

novaedu.vn
Tham gia
24/12/2018
Bài viết
30
Bạn đỗ Đại học đã là một thành công. Bạn đã thỏa mãi chưa? Nếu rồi thì là một sai lầm lớn. Đó chỉ là một thành công nho nhỏ. bạn đã đặt câu hỏi: sau 4 năm đại học bạn sẽ là ai, làm được gì chưa? Hay vẫn chỉ như lúc ban đầu. Đó mới là điều quan trọng.


 
Top