1. kynangnovva

    kynangnovva novaedu.vn

    Sau 4 năm học Đại học - Bạn sẽ làm gì và ở vị trí nào?

    Bạn đỗ Đại học đã là một thành công. Bạn đã thỏa mãi chưa? Nếu rồi thì là một sai lầm lớn. Đó chỉ là một thành công nho nhỏ. bạn đã đặt câu hỏi: sau 4 năm đại học bạn sẽ là ai, làm được gì chưa? Hay vẫn chỉ như lúc ban đầu. Đó mới là điều quan trọng.
    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP