Sao chép trang web từ host cũ sang host mới

bangbachdat

Banned
Tham gia
7/8/2019
Bài viết
1
Sao chép trang web từ host cũ sang host mới
Sao chép trang web từ host cũ sang host mới phục hồi dữ liệu website WordPress bằng thủ công trên host

Tóm tắt 6 bước như sau:

1: Vào Online File Manager của host cũ tải toàn bộ dữ liệu về

2 : Export file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ

3: Upload toàn bộ dữ liệu web cũ lên host mới

4: Import file .sql ( file cơ sở dữ liệu ) của web cũ lên host mới.

Chỉnh sữa lại file wp-config.php

5 : Chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới

6 : Cập nhật permalink
Xem chi tiết hướng dẫn
 
Top