Sanh Diệt

lyquochoang02

Thành viên mới
Tham gia
9/8/2019
Bài viết
0
"Phàm hữu tướng tức thị hư vọng..."
"Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh..."

Hữu Tướng,Hữu Vi : pháp sanh diệt.
Tất cả mọi thứ như Thân Tâm Thọ Pháp trong Tam Giới này đều có sanh có diệt.
Chỉ có Phật Tánh Vô Tướng là Bất Sanh Bất Diệt.
 
Top