Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Bộ Tài Chính

kinhdoanh20x

Thành viên mới
Tham gia
19/11/2012
Bài viết
1
Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Bộ Tài Chính

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành ngày 02-06-2008 theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Đây là một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý, điều hành ngân sách của nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách; đồng thời phục vụ cho việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới.

Mới đây nhất là Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07-08-2014 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước. Theo đó, các khoản bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 20-09-2014, riêng các mã số dự án được bổ sung áp dụng từ năm ngân sách 2015.

muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-moi-nhat-240x300.jpg

Giá bán: 335.000 VND

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu chi tài chính, thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2014-2015, những quy định mới nhất về quản lý thu, chi ngân sách mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 2014-2015

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước 2015;

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;

Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư công, các khoản thu chi tài chính trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ tư. Hướng dẫn lập dự toán, thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng, ưu tiên đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước;

Quy trình thanh tra, kiểm tra kiểm toán nhà nước trong cơ quan, đơn vị hcsn

Công tác kế toán kiểm toán nhà nước là một trong những công tác vô cùng quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Để có thể xây dựng được hệ thống kiểm toán nhà nước phát triển vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, Chính phủ và Bộ tài chính đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hay Thông tư số 90/2013/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước....

kiem%20toan%20nha%20nuoc%20hcsn.jpg

Giá bán: 325.000 VND

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và bản thân các cán bộ làm công tác dự toán ngân sách kịp thời nắm bắt vấn đề này, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Quy trình thanh tra, kiểm tra kiểm toán nhà nước & công tác quản lý, sử dụng tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy trình tổ chức phối hợp và quản lý thu ngân sách nhà nước (cập nhật, bổ sung áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ hai. Quy tắc ưu tiên trừ nợ, phát sinh và phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước (cập nhật, bổ sung áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ ba. Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thu ngân sách nhà nước;

Phần thứ năm. Quy chế thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

Phần thứ sáu. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về kiểm soát tổ chức tín dụng, chế độ tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước.
 
Top