1. dung Kosei

  dung Kosei Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Review những từ vựng đáng chú ý trong đề thi JLPT N3 kỳ tháng 7/2019

  Kỳ thi JLPT tháng đã qua được khá lâu, nhưng sau cuộc thi các bạn giữ cho mình được gì?? Sau đây là những từ vựng Kosei nghĩ bạn nên lưu trữ và chú ý hơn nha!!


  Review những từ vựng đáng chú ý trong đề thi JLPT N3 kỳ tháng 7/2019

  [​IMG]

  Kiểm tra cách đọc Kanji

  遅く(おそく)
  遅 – Trì
  Muộn

  線(せん)
  線 – Tuyến
  Đường dây, tuyến đường

  調査(ちょうさ)
  調 – Điều
  査 – Tra
  Việc điều tra

  郵便(ゆうびん)
  郵 – Bưu
  便 – Tiện
  Thư từ, bưu kiện

  腰(こし)
  腰 – Yêu
  Eo, thắt lưng

  方角(ほうがく)
  方 – Pháp
  角 – Giác
  Phương hướng

  包む(つつむ)
  包 – Bao
  Gói, bọc

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP