1. keepmoving

  keepmoving Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Ratiborus KMS Tools 2020 (01.04.2020) - Bộ công cụ kích hoạt Windows và Office

  Ratiborus KMS Tools 2020 – Bộ sưu tập tất cả trong một các công cụ kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016/2019.

  [​IMG]

  Các công cụ kích hoạt Windows và Office có trong Ratiborus KMS Tools

  • AAct Network v1.1.7 Portable
  • AAct v4.0 Portable
  • ConsoleAct v2.6 Portable
  • Defender Tools v1.0.5
  • Garbage Collector v1.3.7 x86_x64_28_05_2019
  • KMSAuto Lite Portable v1.5.6
  • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
  • KMSCleaner v2.2 Portable
  • KMSoffline v2.1.2 RU EN
  • MSAct++ 2.07.3
  • MSActBackUp Portable v1.2.5
  • Office 2013-2019 C2R Install v6.7
  • Office Uninstall v1.8.1
  • PIDKey Lite v1.63.6 RU EN and more
  • UniCrypt 2016 v2.2
  • W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable
  Cập nhật mới trong phiên bản Ratiborus KMS Tools 01.04.2020
  • KMSoffline v2.1.2 RU EN
  • KMSAuto Lite Portable v1.5.6
  • Office 2013-2019 C2R Install v7.04
  • Office Uninstall v1.8.2
  • MSAct++ 2.07.3
  • KMSCleaner v2.2 Portable
  • ConsoleAct v2.6 Portable
  • Garbage Collector v1.3.7 x86_x64_28_05_2019
  • PIDKey Lite v1.64 RU EN
  Download Ratiborus KMS Tools 2020 (01.04.2020)

  [​IMG]
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Ratiborus KMS Tools Diễn đàn Date
Activate AIO Tools – Công Cụ Hổ Trợ Kích Hoạt Windows Office Phần mềm hữu ích 22/7/2020
Windows KMS Activator Ultimate 2020 - Kích hoạt Windows và Office Phần mềm hữu ích 17/6/2020
Office 2019 KMS Ultimate v.1.5 – Công cụ kích Hoạt Office Phần mềm hữu ích 9/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP