Quyền tác giả và quyền liên quan

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Quyền tác giả và quyền liên quan là một trong những quyền cơ bản nhất của sở hữu trí tuệ, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về những vấn đề liên quan đến 2 quyền này. Vì vậy, dưới đây chúng tôi xin được trích dẫn những tư vấn của một công ty luật uy tín

1. Khái niệm quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với:

+ Tác phẩm do mình sáng tạo ra

+ Hoặc tác phẩm sở hữu.

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là gì?
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ 2 quyền trên.

Tổ chức này có chức năng thực hiện việc quản lý quyền tác giả đàm phán cấp phép , thu chi và phân tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền được ủy quyền;

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; tổ chức hòa giải khi có tranh chấp. Ngoài ra nếu cần tư vấn đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi

3. Nhiệm vụ của tổ chức đại diện
– Thực hiện hoạt động khuyến khích sáng tạo và các hoạt động xã hội khác;

– Hợp tác với các tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và các quốc gia trong việc bảo vệ 2 quyền này;

– Báo cáo theo định kỳ và đột xuất về hoạt động đại diện tập thể cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện những quyền và nhiệm vụ khác theo quy định;

4. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những chức năng gì?
Được quy định rất cụ thể tại Điều 48 nghị định 22/2018/NĐ-CP như sau: Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả bao gồm

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật hợp tác xã;

+ Đơn vị sự nghiệp;

+ Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật, trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Mặt khác, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan theo ủy quyền;

Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan với mục đích chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả.


Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn
 
Top