Quyền đăng ký sáng chế

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Quyền đăng ký sáng chế được quy định ra sao, dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín.Sáng chế được bảo hộ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trao văn bằng bảo hộ (bằng độc quyền sáng chế). Đây chính là sự ghi nhận, nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Chủ thể có quyền đăng ký sáng chế:
Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về chủ thể có quyền đăng kýsáng chế như sau: tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế là tác giả của sáng chế, bằng công sức và chi phí của mình.

Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người, như nhu cầu di chuyển, nhu cầu giải trí, nhu cầu sinh hoạt… Ngày nay, sáng chế đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của loài người, sáng chế có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ở khắp nơi trên thế giới, do vậy việc ghi nhận công lao của tác giả là điều cần thiết để khuyến khích họ có thêm những sáng chế cho chúng ta.

Tác giả và quyền của tác giả sáng chế:
Tác giả sáng chế là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả.

Quyền nhân thân của tác giả sáng chế:

Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế.

Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế.

Quyền tài sản của tác giả sáng chế là quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 135 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.Nếu bạn còn thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp luật nhanh chóng chính xác nhất.
 
Top