Quy định về tình tiết giảm nhẹ trong bộ luật tố tụng hình sự

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Quy định về tình tiết giảm nhẹ trong bộ luật tố tụng hình sự

Tình tiết giảm nhẹ là các chi tiết được cân nhắc để giảm nhẹ mức xử phạt khi xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các tình tiết giảm nhẹ trong hình sự được quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự 2015. Cụ thể như sau:

1. Các tình tiết giảm nhẹ phù hợp:
- b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

- e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

- h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

- i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

2. Tình tiết “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả”
Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP về tình tiết "người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của BLHS 2015 sửa đổi 2017":Bị cáo (không phân biệt là người đã thành niên hay người chưa thành niên) hoặc cha, mẹ của bị cáo chưa thành niên đã tự nguyện dùng tiền, tài sản để sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, nhưng người bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ từ chối nhận, nếu số tiền, tài sản đó đã được giao cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác quản lý để thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra;”


Quy định này được hiểu là trường hợp bị cáo tự nguyện dùng tiền để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra tuy nhiên Bị cáo hoặc người nhà của bị cáo trực tiếp thỏa thuận về mức bồi thường và số tiền bồi thường được giao cho người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ nhưng người bị hại từ chối nhận số tiền đó thì bị cáo mới giao cho cơ quan tiến hành tố tụng (bên công an, điều tra viên). Và số tiền này cần giao cho người bị hại trước khi xét xử để được xem là hành vi đã bồi thường, khắc phục hậu quả.


>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại Đà Nẵng
 
Top