Quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp

mlawkey

Banned
Tham gia
18/3/2019
Bài viết
0
Quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp

Theo quy định của luật phá sản năm 2014 thì trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp như sau:

Bước 1:
Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

Bước 2:
Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, tiếp theo Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn), tiếp đó tuyên bố Doanh nghiệp, Hợp tác xã (DN. HTX) bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản và sau cùng Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3:
Mở thủ tục phá sản: Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, tiếp đó thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản , sau đó xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

Bước 4:
Hội nghị chủ nợ: Triệu tập Hội nghị chủ nợ (HNCN):

  • Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);

  • Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:
- Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia HNCN vắng mặt;

- Thông qua nghị quyết của HNCN về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ… Tiếp đó, tiến hành Phục hồi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp hoặc tiến hành Thủ tục thanh lý tài sản phá sản.

Bước 5:
Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

Trong trường hợp cần thiết, Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Sau đó, DN, HTX đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi kinh doanh và hết thời hạn phục hồi hoạn động kinh doanh mà DN, HTX vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bước 6:
Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản


Bước 7:
Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

  • Thanh lý tài sản phá sản;

  • Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của DN, HTX cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản
Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về trình tự thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật. Nếu có vấn đề cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ nhất.


>>>>>> Xem thêm: Thay đổi địa chỉ công ty
 
Top