Quậy phá với status của Yahoo Messenger

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status để quậy

Ai bấm vào là Yahoo Messenger của người đó bị tắt ngay lập tức
ymsgr:-kill
Đây là chiêu vui nhất, bạn chỉ cần viết thêm một câu khá k.ích th.ích ở status như ymsgr:-kill View My Webcam

Bấm vào để add nick
ymsgr:addfriend? Example: ymsgr:addfriend?myid

Bấm vào để gửi file
ymsgr:sendfile? Example: ymsgr:sendfile?myid

Bấm vào để gọi đến số được chỉ định
ymsgr:call? Example: ymsgr:call?1-800-555-7654
ymsgr:callPhone? Example: ymsgr:callPhone?1-800-555-7654

Bấm vào để mở chat room
ymsgr:chat? "opens chat room list"

Bấm vào để mở 1 cửa sổ chat
ymsgr:im? Opens "send an im window"

Bấm vào để đổi nền cho cửa sổ chat
ymsgr:getimv?doodle
ymsgr:getimv?yfighter

Câu này để bật cửa sổ chat ra, và nội dung được đánh sẵn trong khung chat (Thay cda.cloud thành nick bạn và thay "Hey+;))" thành nội dung bạn muốn):
ymsgr:sendim?caoanh204&m=Hey+;))

Để có thể làm nick Yahoo của các bạn On - Off liên tục thì các bạn rê chuột vào nick mình và chọn : Ctrl + Alt + i ( Lưu ý : lúc có bảng thông báo " hiện thông báo này trong tương lai " thì các bạn bỏ dấu tích chọn đó đi ) và tiếp tục chọn Ctrl + Alt + a .
Cứ thế Ctrl + Alt + i /a , i/a liên tục sẽ thấy " kết quả "

Còn đây là một số lệnh khác dùng trong chat room (gõ trực tiếp vào khung chat):

/join : (chat room name) - Vào phòng chat.
/invite [buddys name] : (sends invitation request) - Mời chat.
/tell [user] [message] : (private messages a friend) - Nhắn tin cá nhân (bí mật).
/follow [user] : (follows a friend) - Theo 1 người bạn, họ vào room nào bạn đi theo đó.
/stopfollow [user] : (stop following someone) - Ngừng theo.
/stopfollow [yourname] : (to stop them from following you) - Không cho người nào đó theo nữa.
/goto [user] : Đi đến room 1 người bạn đang ở đó.
/away off : (to turn your private messages back on) - Bật nhắn tin cá nhân lại.
/think : (type this to think a random thought) - Đánh cái này để nghĩ 1 chuyện ngẫu nhiên.
/think [message] : (type this to think what you want) - Đánh cái này để nghĩ cái gì mà bạn mún.
/exit : (exits you back to login page) - Quay trở ra trang login.
/quit : (exits you back to login page) - Như trên.
/ignore
[list] : (list everyone who you are ignoring) - Danh sách những người mình đang ignore (phớt lờ).
/ignore add [user] (: add someone to your ignoring list) - Add tên ai đó vào danh sách phớt lờ.
/ignore add all : (ignores everything going on) - Phớt lờ mọi thứ đang xảy ra.
/ignore remove all : (stop you from ignoring everything) - Ngừng phớt lờ.
/autofollow : (list the options for autofollow) - Đưa ra danh sách các tùy chọn cho autofollow.
/autofollow ask : (makes person send a request to follow you) - Buộc mọi người phải gửi yêu cầu khi muốn đi theo bạn.
/autofollow yes : (allow anyone to follow you) - Cho phép mọi người đi theo bạn.
/autofollow no : (disallow anyone from following you) - Không cho phép người nào đi theo bạn.
/autogoto : (list the options for autogoto) - Đưa ra danh sách các tùy chọn cho autogoto.
/autogoto ask : (makes person send a request to goto you) - Buộc mọi người phải gửi yêu cầu khi mún đi đến room bạn đang ở.
/buddy add [user] : (add someone to your buddy list)" - Add nick vào list.
/buddy list : (will list everyone on your buddy list)" - Đưa ra danh sách các bạn chat trong YM! của bạn.
/go lobby : (exits what ever room your in to lobby) - Ra khỏi phòng chát , vào lobby.
/go (room) : (go to what ever room you wish) - Để vào room nào đó (đánh tên room vào).


Sưu tầm.​
 
Hiệu chỉnh:
Top