Quẩy đầu năm.

Sao bi quan thế. Biết đâu trình photoshop của Mí biến điều k thể thành có thể =))
 
kiss gửi hình rồi mn cũng thử xem
 
Lu tuần sau mới post a
 
Vẽ cái khung xương cũng dk kìa *chỉ trang 1* =))
 
Quay lại
Top