Quản trị kinh doanh quốc tế : Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
  1. Quá trình toàn cầu hóa
  2. Công ty đa quốc gia
  3. Toàn cầu hóa và lợi thế cạnh tranh quốc gia
ST
 

Đính kèm

  • QTKDQT1.ppt
    396 KB · Lượt xem: 167
Top