Quản trị chiến lược : Các loại chiến lược cấp công ty

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
  1. Khái niệm
  2. Các loại chiến lược phát triển tập trung
  3. Chiến lược phát triển hội nhập
  4. Chiến lược đa dạng hóa
  5. Chiến lược suy giảm
ST
 

Đính kèm

  • CLCSK6.ppt
    328,5 KB · Lượt xem: 373
Top