Quá khứ tiểu thư Haibara Ai

Bạn đoán thử xem Haibara có chọn Shinichi không mà nhường cho Ran?

  • Không

  • Chưa chắc.


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Top