Qua hàng game..!

Ngọc Hảo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/3/2012
Bài viết
61
[FONT=Courier New,Courier,mono]:KSV@10:Bước tới hàng game bóng xế tà.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Người đông chen mất lối đi ra.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Lom khom vài chú ngồi săn boss.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Lác đác bên trong mấy lũ gà.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nhớ xã đau lòng đấu Beat-Up.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Thương bạn đành ngồi nhảy 8k.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Một mình một room ta với ta....:KSV@08:[/FONT]
 
Top