1. lavender8592

  lavender8592 Thành viên KSV

  Please help me!!! Ai học KT-CT rồi giải giúp mình bài tập này nha!!! cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

  ây là bài tập thầy mình cho về nhà làm lấy điểm thi giữa học kỳ.
  -Có thể lấy vd về QT sx thóc ra gạo, vải vóc ra quần áo chẳng hạn.
  Tìm ví dụ về quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư m trong xã hội tư bản
  * không lấy giống vd trong sách là: @ Để sx ra 10kg sợi nhà tư bản phải
  -Mua hàng hóa sức lao động của công nhân trong 8h với giá là 3 đô
  -Cần 10kg bông với mức giá 10 đô.
  -Hao mòn máy móc thiết bị nếu chuyển hết 10kg bông thành 10kg sợi là 2 đô.
  *Trong 4 h lao động đầu( buổi sáng) bằng lao dộng cụ thể cùa mình công nhân đã chuyển hết 10 kg bông thành 10 kg sợi, và lao động trừu tượng của mình( hao phí sức lao động) công nhân tạo ra lượng giá trị mới là 3 đô, như vậy sau 4 h lao động đầu của công nhân nhà tư bản đã thu được :
  10 kg sợi có lượng giá trị = 10 kg bông (10 đô)+ hao mòn máy móc (2 đô)+ giá trị mới do lao động tạo ra ( 3 đô)= 15 đô
  *Trong 4h lao động sau của người công nhân, nhà tư bản cũng thu được 10kg sợi cũng có lượng giá trị là 15 đô
  *Vậy,trong 8h lao động của người công nhân, nhà tư bản đã thu được 20 kg sợi có lượng giá trị là 30 đô.trong khi đó:

  chi phí sản xuất của nhà tư bản để có được 20kg sợi là =chi phí mua 20 kg bông(20 đô)+ hao mòn máy móc (4 đô)+ tiền công ( 3 đô)=27 đô
  Vậy m=3 đô là giá trị mới do lao dộng trừu tượng của công nhân tạo ra là(6 đô) trừ giá trị sức lao động của họ(3 đô). và m là kết quả lao động k công của công nhân cho nhà tư bản. m là giá trị thặng dư
  :KSV@02::KSV@02::KSV@02:
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Please help học Diễn đàn Date
[KHỔ ĐAU NHẪN NHỤC CÔNG SỞ] Help me please ! Game Show KSV 9/5/2018
Help me please Đại cương 13/4/2015
Toán Help me!!!please! Phổ thông 11/3/2013
Toán Help! Help! Ai giỏi toán xác suất vào giúp mình với please! Please! Phổ thông 4/11/2012
Help me!!!please Tư Vấn & Chuyện Trò 26/2/2012
[Video Clip] Please Help the World Sống Xanh 14/12/2009

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP