Phồng Tôm trở lại

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi Phồng Tôm Cruise, 14/11/2012. — 1.472 Lượt xem

 1. Phồng Tôm Cruise

  Phồng Tôm Cruise Thành viên mới

  Phồng Tôm trở lại

  Thân chào các chú, dạo này khủng hoảng kinh tế dầu ăn, nên Tôm [SIZE=4]ta chuy[SIZE=4]ển t[SIZE=4]ừ b[SIZE=4]án d[SIZE=4]ầu [SIZE=4]ăn sang [COLOR=#ff0000]d[SIZE=4]ầu [SIZE=4]g[SIZE=4]ội [SIZE=4]đ[SIZE=4]ầu[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Kết quả không như mong đợi nhưng để lại ấn tượng khá lớn không thể phai nhòa, b[SIZE=4]ằng ch[SIZE=4]ứng l[SIZE=4]à[/SIZE][/SIZE][/SIZE] du gội cũng tốt không kém gì dầu ăn :KSV@07:.

  Nhưng không sao, từ bỏ nghiệp dầu ăn, dầu gội anh chuyển sang lang thang bán hàng đi[COLOR=#ff0000]ện m[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]áy rao[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000], [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]đi[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]ện l[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]ạnh rong, [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]ồ b[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]ếp d[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#ff0000]ạo[/COLOR][SIZE=4]. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]N[/SIZE]g[SIZE=4]ày ng[SIZE=4]à[SIZE=4]y [SIZE=4][COLOR=#800080]v[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ác [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]m[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ấy em 80[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]inch[/COLOR] [SIZE=4]đi ra[SIZE=4]o v[SIZE=4]ặt, chi[SIZE=4]ều chi[SIZE=4]ều l[SIZE=4]ại [COLOR=#800080]c[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]õng m[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ấy em Si[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]de by[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080] side, v[SIZE=4]à m[SIZE=4]ấy em l[SIZE=4]ồng ngang [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR] [SIZE=4]đi ro[SIZE=4]ng, t[SIZE=4]uy c[SIZE=4]ũng m[SIZE=4]ệt v[SIZE=4]à m[SIZE=4]ất s[SIZE=4]ức nh[SIZE=4]ưng [SIZE=4]đ[SIZE=4]ấy c[SIZE=4]ũng ch[SIZE=4]ỉ l[SIZE=4]à 1 h[SIZE=4]ình th[SIZE=4]ức t[SIZE=4]ập th[SIZE=4]ể d[SIZE=4]ục h[SIZE=4]àng n[SIZE=4]g[SIZE=4]ày, nh[SIZE=4]ờ th[SIZE=4]ế th[SIZE=4]ân h[SIZE=4]ình r[SIZE=4]ất [SIZE=4]ổn [SIZE=4]đ[SIZE=4]ịnh[SIZE=4], [COLOR=#800080]cao to [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]đ[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ỏ h[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ôi.[/COLOR]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [​IMG] Đứa nào cười tao đấm phát chết luôn[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Tố[SIZE=4]i t[SIZE=4]ối l[SIZE=4]ại k[SIZE=4]éo m[SIZE=4]ấy em [COLOR=#800080]h[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]út m[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ùi, b[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ế[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]p t[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ừ, b[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ếp [/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]đi[/COLOR][SIZE=4][COLOR=#800080]ện[/COLOR] c[SIZE=4]ả l[SIZE=4]ô[SIZE=4], [SIZE=4]nh[SIZE=4]ẹ nh[SIZE=4]àng nh[SIZE=4]ưng gi[SIZE=4]á tr[SIZE=4]ị c[SIZE=4]ủa n[SIZE=4]ó [SIZE=4]l[SIZE=4]ại [SIZE=4]KH[SIZE=4]Á N[SIZE=4]ẶNG, m[SIZE=4]ỗi em ch[SIZE=4]ỉ [SIZE=4]t[SIZE=4]ầm 5[SIZE=4] [SIZE=4]- [SIZE=4]7[SIZE=4] ch[SIZE=4]ục c[SIZE=4]ủ[SIZE=4], run tay ch[SIZE=4]ỉ s[SIZE=4]ợ b[SIZE=4]ị th[SIZE=4]ó [SIZE=4]ch[SIZE=4]ứ ch[SIZE=4]ả s[SIZE=4]ợ th[SIZE=4]ằng n[SIZE=4]ào tr[SIZE=4]ấ[SIZE=4]n [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]:KSV@19: Đến đêm về anh lại đi học đêm, đeo tđông, tủ m[COLOR=#800080]át[/COLOR] thay cho c[SIZE=4]ặp s[SIZE=4]ách *[SIZE=4] di[SIZE=4]ện t[SIZE=4]ích r[SIZE=4]ộng r[SIZE=4]ãi n[SIZE=4]h[SIZE=4]ét th[SIZE=4]oải m[SIZE=4]ái[SIZE=4] *.

  H[SIZE=4]ết ng[SIZE=4]ày [SIZE=4]n[SIZE=4]ày qua ng[SIZE=4]ày kh[SIZE=4]ác[SIZE=4] ch[SIZE=4]ỉ xoa[SIZE=4]y quanh v[SIZE=4]ài c[SIZE=4]ông vi[SIZE=4]ệc c[SIZE=4]ỏn con [SIZE=4]đ[SIZE=4]ấy. Cu[SIZE=4]ộc s[SIZE=4]ống c[SIZE=4]ứ [SIZE=4]êm [SIZE=4]đ[SIZE=4]ềm tr[SIZE=4]ôi v[SIZE=4]à d[SIZE=4]ạt anh [SIZE=4]đ[SIZE=4]ến [SIZE=4]đ[SIZE=4]ây ng[SIZE=4]ày ngh[SIZE=4]ỉ v[SIZE=4]ào [SIZE=4]đ[SIZE=4]ây rao[SIZE=4] v[SIZE=4]ặt k[SIZE=4]ể l[SIZE=4]ể t[SIZE=4]ý kh[SIZE=4]ó k[SIZE=4]h[SIZE=4]ăn.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


  Có gì các chú click tham khảo cái cho anh vui nhé. Dòng này này, k xem CLICK thôi cũng đc.
  P/s : Thằng nào xem không để lại dấu vết, tao biết tao đập phát chết luôn b-(
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP