Phim bộ HQ - Loving You (Park Yong Ha)

hooyeonfam

Thành viên mới
Tham gia
23/7/2011
Bài viết
14
[KBS 2002]Loving You/???R.I.P MR.PARK YONG HA

* S? T?P: 12
* Ðài phát sóng: KBS2


N?i dung: Jin Da Rae là con gái c?a m?t n? tài x? trên d?o Jeju. Sau khi cha cô ch?t d?y bí ?n, cô quy?t tâm truy tìm s? th?t v? cái ch?t c?a cha. M?t ngày, cô tình c? c?u Hyuk t? bi?n lên. Hyuk làm vi?c cho m?t nông tr?i cam dù cha anh mu?n anh theo ngành phát tri?n khu ngh? mát n?i ti?ng c?a gia dình. Da Rae và Hyuk t? t? yêu nhau, tuy nhiên tình yêu c?a h? b? de d?a vì anh khác m? c?a Hyuk là Min phát hi?n, c? 3 vu?ng vao m?i tình tay ba r?c r?i. Cung là lúc Da Rae bi?t du?c Hyuk liên quan d?n cái ch?t c?a cha mình.


DI?N VIÊN:
Vietsub from HooYeonFamOST

DOWNLOAD LINK


T?P 1

Ph?n 1: http://www.mediafire.com/download.php?3xrjyiyzwhy
Ph?n 2: http://www.mediafire.com/download.php?edtho1tmoot
Ph?n 3: http://www.mediafire.com/download.php?duwg2objzcw
Ph?n 4: http://www.mediafire.com/download.php?jkmufm3hmjj
Ph?n 5: http://www.mediafire.com/download.php?udzzd1aymfl

T?P 2

Ph?n 1: http://www.mediafire.com/download.php?qq3mnjkomiy
Ph?n 2: http://www.mediafire.com/download.php?jndyggemadl
Ph?n 3: http://www.mediafire.com/download.php?ynynmn1mmbm
Ph?n 4: http://www.mediafire.com/download.php?yomzouazhjy
Ph?n 5: http://www.mediafire.com/download.php?jnqagy5m1zy

T?P 3

Ph?n 1: http://www.mediafire.com/?2jzwmwzmtir
Ph?n 2: http://www.mediafire.com/?yyjyz3jlzbd
Ph?n 3:http://www.mediafire.com/?midumzzqdzq

T?P 4
http://www.mediafire.com/?zfzfnqwyhwm
http://www.mediafire.com/?hnzhtryzz5j
http://www.mediafire.com/?i5jy0zwmjqm

T?P 5:
http://www.mediafire.com/?cyodif3whwo
http://www.mediafire.com/?zyezuwmnndm
http://www.mediafire.com/?ojinmjulnyr

T?P 6:
http://www.mediafire.com/?zdt3o3n2zmn
http://www.mediafire.com/?zjcje2225kd
http://www.mediafire.com/?mvnuz2hf4mm

T?P 7
http://www.mediafire.com/?lwmunzzjymt
http://www.mediafire.com/?4oxeznnkzn1
http://www.mediafire.com/?g4wodtznzwz

T?P 8
http://www.mediafire.com/?lybjh3m4imn
http://www.mediafire.com/?qjjmuzx0yyz
http://www.mediafire.com/?rjwntzztytm


T?P 9

http://www.mediafire.com/?nncoekojn2g
http://www.mediafire.com/?otyzxwhxyft
http://www.mediafire.com/?mgn4mzinnz3

T?P 10
http://www.mediafire.com/?yty5g0d4zwn
http://www.mediafire.com/?zjjmmihk5dk
http://www.mediafire.com/?ymhiqymznj3

T?P 11
http://www.mediafire.com/?mqwoxm3zuyd
http://www.mediafire.com/?25jo4qmz244
http://www.mediafire.com/?tajkzkmfmxm

T?P 12
http://www.mediafire.com/?mmfbf12gmym
http://www.mediafire.com/?a5i1tnmignz
http://www.mediafire.com/?yyibujz2i2y---------------------
Lai suat ngan hang - Sach marketing - Văn học cổ điển Việt Nam
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

MrKiemVuong

Thành viên mới
Tham gia
24/6/2011
Bài viết
23
Sao mình không đọc được vậy? Bị lỗi font? Có ai bị giống mình không?
 
Top