Phần tự luận giúp em với ạ

Kaxkt

Thành viên mới
Tham gia
22/4/2022
Bài viết
3
Câu 2: Viết chương trình nhập vào một mảng 1 chiều A. Mảng này có kích thước tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. In mảng vừa nhập ra màn hình.

Câu 3: Viết chương trình sử dụng mảng một chiều lưu trữ 1 dãy số, dãy số đó là điểm trung bình học kỳ II của 13 môn học, của 1 bạn học sinh lớp 8A. Tính tổng điểm trung bình 13 môn học của học sinh đó.

Câu 4: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Đếm xem có bao nhiêu phần tử chẵn trong mảng.

Câu 5: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Tính tổng các phần tử chẵn trong mảng.

Câu 6: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Đếm xem có bao nhiêu phần tử chia hết cho 5 trong mảng.

Câu 7: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên.Tính tổng các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.

Câu 8: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Đếm xem có bao nhiêu phần tử lẻ trong mảng.

Câu 9: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Tính tổng các phần tử lẻ trong mảng.

Câu 10: Viết chương trình nhập vào 1 mảng 1 chiều A. Mảng này lưu trữ được tối đa 100 phần tử. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng.
 

JuminaPham

Thành viên mới
Tham gia
5/7/2022
Bài viết
1
Em không cho người ta biết em cần viết bằng ngôn ngữ nào thì sao người ta giúp được nè! 10 câu trên viết bằng C++, PHP, Java, ... đều khác nhau nha!
 
Top