Phần mềm gửi email tốt nhất

khahieutop

Banned
Tham gia
3/2/2015
Bài viết
0
17188703559_c5f1ebea07_b.jpg

Phần mềm gửi email tốt nhất, Phần mềm gửi email marketing hiệu quả
- Các bạn muốn giới thiệu dịch vụ và quảng bá hình ảnh thương hiệu tới những khách hàng mới , khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng...
- Các vấn đề đó đã được TOPMARKETING SMS và EMAIL của chúng tôi giúp các bạn thực hiện điều đó.
Phần mềm gửi email hiệu quả nhất Email Marketing
-Gửi Email với nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing hàng đầu thế giới Amazonses, chi phí thấp (chỉ 4đ/mail) rẻ nhất Việt Nam
-Gửi Email với BRAND NAME của quý khách với tỷ lệ vào Inbox 95%.
-Báo cáo tỷ lệ thư bị trả lại, thư gửi đến địa chỉ không tồn tại hoặc bị đánh dấu vào Spam giúp cải thiện chiến lược cho lần gửi sau
-CÁ NHÂN HÓA tiêu đề và nội dung Email gửi đi trên từng khách hàng cụ thể.
- Trộn nội dung email một cách chuyên nghiệp.
PHẦN MỀM SMS Marketing
+ Tính năng gửi đa luồng, đa thiết bị USB 3g cùng 1 lúc, tự động chọn mạng để gửi.
+ Cài đặt thời gian, tốc độ gửi tin, giới hạn gửi của từng thiết bị gửi.
+ Cá nhân hóa tin nhắn.
+ Đặc biệt tính năng tự động thay đổi ngẫu nhiên nội dung tin nhắn được chúng tôi phát triển đầu tiên tại Việt Nam.
+ Chi phí gửi tin thấp, đặc biệt gửi tin từ sim sinh viên chỉ còn khoảng 12 - 30đ một tin.
+ Nhập danh bạ từ file excel, txt. Báo cáo kết quả gửi tin
Chú ý: nếu cài bản chính thức SMS sẽ được khuyến mãi thêm phần mềm quét data số điện thoại,
cài chính thức email sẽ được khuyến mãi thêm 2 phần mềm quét data email và phần mềm kiểm tra email tồn tại
Liên hệ để được test bản dùng thử trước khi cài bản chính.
Mọi chi tiết liên hệ
CÔNG TY TNHH TOP MARKETING VIỆT NAM
P.2209, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
yahoo: nguyenkha_hieu
Skype: nguyenkhahieu
Tell: 01649611954 -0932857228
 

khahieutop

Banned
Tham gia
3/2/2015
Bài viết
0
Phần mềm gửi email tốt nhất, Phần mềm gửi email marketing hiệu quả

17188703559_c5f1ebea07_b.jpg


- Các bạn muốn giới thiệu dịch vụ và quảng bá hình ảnh thương hiệu tới những khách hàng mới , khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng...
- Các vấn đề đó đã được TOPMARKETING SMS và EMAIL của chúng tôi giúp các bạn thực hiện điều đó.
Phần mềm gửi email hiệu quả nhất Email Marketing
-Gửi Email với nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing hàng đầu thế giới Amazonses, chi phí thấp (chỉ 4đ/mail) rẻ nhất Việt Nam
-Gửi Email với BRAND NAME của quý khách với tỷ lệ vào Inbox 95%.
-Báo cáo tỷ lệ thư bị trả lại, thư gửi đến địa chỉ không tồn tại hoặc bị đánh dấu vào Spam giúp cải thiện chiến lược cho lần gửi sau
-CÁ NHÂN HÓA tiêu đề và nội dung Email gửi đi trên từng khách hàng cụ thể.
- Trộn nội dung email một cách chuyên nghiệp.
Ngoài ra chúng tôi còn có: Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt SMS giúp khách hàng có một chiến dịch marketing hiệu quả.
Chú ý: nếu cài bản chính thức SMS sẽ được khuyến mãi thêm phần mềm quét data số điện thoại,
cài chính thức email sẽ được khuyến mãi thêm 2 phần mềm quét data email và phần mềm kiểm tra email tồn tại
Liên hệ để được test bản dùng thử trước khi cài bản chính.
Mọi chi tiết liên hệ
CÔNG TY TNHH TOP MARKETING VIỆT NAM
P.2209, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
yahoo: nguyenkha_hieu
Skype: nguyenkhahieu
Tell: 01649611954 -0932857228
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

khahieutop

Banned
Tham gia
3/2/2015
Bài viết
0
Phần mềm gửi email tốt nhất, Phần mềm gửi email marketing hiệu quả

17188703559_c5f1ebea07_b.jpg


- Các bạn muốn giới thiệu dịch vụ và quảng bá hình ảnh thương hiệu tới những khách hàng mới , khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng...
- Các vấn đề đó đã được TOPMARKETING SMS và EMAIL của chúng tôi giúp các bạn thực hiện điều đó.
Phần mềm gửi email hiệu quả nhất Email Marketing
-Gửi Email với nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing hàng đầu thế giới Amazonses, chi phí thấp (chỉ 4đ/mail) rẻ nhất Việt Nam
-Gửi Email với BRAND NAME của quý khách với tỷ lệ vào Inbox 95%.
-Báo cáo tỷ lệ thư bị trả lại, thư gửi đến địa chỉ không tồn tại hoặc bị đánh dấu vào Spam giúp cải thiện chiến lược cho lần gửi sau
-CÁ NHÂN HÓA tiêu đề và nội dung Email gửi đi trên từng khách hàng cụ thể.
- Trộn nội dung email một cách chuyên nghiệp.
Ngoài ra chúng tôi còn có: Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt SMS giúp khách hàng có một chiến dịch marketing hiệu quả.
Chú ý: nếu cài bản chính thức SMS sẽ được khuyến mãi thêm phần mềm quét data số điện thoại,
cài chính thức email sẽ được khuyến mãi thêm 2 phần mềm quét data email và phần mềm kiểm tra email tồn tại
Liên hệ để được test bản dùng thử trước khi cài bản chính.
Mọi chi tiết liên hệ
CÔNG TY TNHH TOP MARKETING VIỆT NAM
P.2209, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
yahoo: nguyenkha_hieu
Skype: nguyenkhahieu
Tell: 01649611954 -0932857228
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

khahieutop

Banned
Tham gia
3/2/2015
Bài viết
0
Phần mềm gửi email tốt nhất, Phần mềm gửi email marketing hiệu quả

17188703559_c5f1ebea07_b.jpg


- Các bạn muốn giới thiệu dịch vụ và quảng bá hình ảnh thương hiệu tới những khách hàng mới , khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng...
- Các vấn đề đó đã được TOPMARKETING SMS và EMAIL của chúng tôi giúp các bạn thực hiện điều đó.
Phần mềm gửi email hiệu quả nhất Email Marketing
-Gửi Email với nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing hàng đầu thế giới Amazonses, chi phí thấp (chỉ 4đ/mail) rẻ nhất Việt Nam
-Gửi Email với BRAND NAME của quý khách với tỷ lệ vào Inbox 95%.
-Báo cáo tỷ lệ thư bị trả lại, thư gửi đến địa chỉ không tồn tại hoặc bị đánh dấu vào Spam giúp cải thiện chiến lược cho lần gửi sau
-CÁ NHÂN HÓA tiêu đề và nội dung Email gửi đi trên từng khách hàng cụ thể.
- Trộn nội dung email một cách chuyên nghiệp.
Ngoài ra chúng tôi còn có: Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt SMS giúp khách hàng có một chiến dịch marketing hiệu quả.
Chú ý: nếu cài bản chính thức SMS sẽ được khuyến mãi thêm phần mềm quét data số điện thoại,
cài chính thức email sẽ được khuyến mãi thêm 2 phần mềm quét data email và phần mềm kiểm tra email tồn tại
Liên hệ để được test bản dùng thử trước khi cài bản chính.
Mọi chi tiết liên hệ
CÔNG TY TNHH TOP MARKETING VIỆT NAM
P.2209, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
yahoo: nguyenkha_hieu
Skype: nguyenkhahieu
Tell: 01649611954 -0932857228
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top