Phân chia tài sản.Các bro vô giúp em với.tks

ChangLaAiHet

Thành viên mới
Tham gia
14/11/2017
Bài viết
1
ông Hồ và bà Giang lấy nhau năm 1970 có 3 người con là Phúc Lộc Thọ ( đã thành niên ). Năm 1995 Phúc bị tai nạn qua đời và để lại 2 ng con là Trang và Nghĩa.1998 Lộc bị tai nạn liệt toàn thân. 2000 ông Hồ và bà Giang ly dị. 2005 ông Hồ lấy bà Hải. Bà Hải có ng con riêng tên Hùng. Hùng k sống chung vs bà Hải. 2006 ông Hồ và bà Hải có ng con tên Đồng. 2010 ông Hồ và Thọ bị tai nạn qua đời trc khi chết ông Hồ có tài sản riêng là 500 triệu và lập di chúc như sau: bà Hải 200 triệu và Đồng 100 triệu. Thọ chưa có gia đình và có tài sản riêng là 200 triệu. Tính di sản thừa kế mỗi người.
 
Top