Phân biệt luật áp dụng trong tòa án và luật áp dụng trong trọng tài.

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
I. Phân biệt luật áp dụng trong tòa án và luật áp dụng trong trọng tài

Trong thực tiễn giao kết hợp đồng, việc đặt ra điều khoản thỏa thuận về cơ quan giải quyết khi có tranh chấp xảy ra là quy định rất quan trọng. Theo đó, các bên nên thỏa thuận một điều khoản cụ thể trong hợp đồng để việc giải quyết tranh chấp được thuận tiện và thông suốt. Viêc các bên lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp là Tòa án hay trọng tài và luật áp dụng trong quá trình giải quyết sẽ xuất hiện những điểm khác biệt. Vậy sự khác biệt luật áp dụng trong tòa án và luật áp dụng trong trọng tài sẽ thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, trong hợp đồng các bên có thoả thuận lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng. Trong trường hợp thỏa thuận hợp đồng có điều khoản này thì khi đưa ra giải quyết theo con đường trọng tài hay tòa án thì luật áp dụng để giải quyết tranh chấp là luật mà các bên đã lựa chọn được ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, toà án có thể không công nhận luật áp dụng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng nếu thỏa thuận luật áp dụng này có mâu thuẫn với luật tòa nơi Thẩm phán áp dụng giải quyết. Đối với Trọng tài, thì khi có thỏa thuận của các bên chọn luật áp dụng Ủy ban trọng tài bắt buộc phải công nhận thỏa thuận này, nhưng có điều UBTT sẽ phải xem xét liệu chăng có giới hạn nào đối với việc áp dụng luật đó hay không
ST
 

Đính kèm

  • toa an- tt.doc
    110 KB · Lượt xem: 880
Quay lại
Top