[PC]SpellForce 2 Anniversary Edition-PLAZA

tungxp

Thành viên KSV
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33843112230_f27dc8e371_o.jpg


Game Information

Title: SpellForce 2 - Anniversary Edition
Genre: RPG, Strategy
Developer: Phenomic , THQ Nordic
Publisher: THQ Nordic
Release Date: April 2017

SpellForce 2 - Anniversary Edition làm sống lại tựa game SpellForce 2 – Shadow Wars cùng addon SpellForce 2 – Dragon Storm. Nhà sản xuất đã sửa nhiều lỗi trong bản gốc, cải tiến nhiều tính năng, hỗ trợ màn ảnh rộng và tương thích các hệ điều hành mới, hình ảnh được làm đẹp, chau chuốt hơn, các hiệu ứng cũng được cải thiện.
Những thế lực thần bí nổi lên từ bóng tối. Chúng đang đe dọa Eo, thế giới của SpellForce, vốn dĩ đã bị tàn phá bởi chiến tranh và chia rẽ bởi những mưu đồ riêng. Một người hùng thuộc tộc Shaikan huyền thoại và có mối liên kết với một con rồng cổ xưa giờ đây nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Hợp nhất những dũng sỹ mạnh mẽ và quân đội dưới trướng của bạn, bởi chỉ có sức mạnh đoàn kết mới có thể giúp bạn vượt qua vận mệnh tăm tối này. Gánh nặng của người mang dòng máu cổ xưa rất lớn, và bạn sẽ là người đảm nhận trọng trách đó...


Game Screenshots

wbpCMkVfYN2IwSG9jIqrjBtOALVge4lmA747Rz1UWAR15rkC1c8G8cGG5j3Rcvyh1DRmIKXw_kTqUre09KEGDHGYbzccZiW4Dy8HyFn7zEMxkCe7KvDi3sqvl_nIJwghP4zGeD3Es5XIOs6ScrS3GZPMfP0FCszTU2t29kQ13ILX5b3BtfUDzkpk_IwJ0VxAC2iZheRBqLzwjllGFJEK9nm_Uv6tyHjHraB884OTTEV7K__xHabuC8hW8bFnrgK7EfpNGmh7BnWEosAFuF8lAMbPRsu1Bz8J-J_GdOWyVNE0cc0ISxoqzPvwPFBc3mAa1l3uSKCmXerSkoaiVg2rNMH8erVTWA0zgBGiRanml7zZwgmi_nkoZmQMpcLGWv1hQkmraKkc3qi2o1jojdQ0qDe45uUHNt4P8zl7WHf_7c8fMbc2lgPlCOowSUKFCi0-UkBjuOffGFcWPGgxFaFfedxRBsCzTupRJrTRyZRmAk9HdNH50xeJm3r33GI6MteFwIFrypcHM_LJTCiUX9stbLBqXQaVi_po6Vcx4XV4xDEj_w6px1kjY8lnx7bXh5aoOtmsXXfEiQimoxPebN3BbebbzvkJVzFmYWDb0kUuILk2S6cUzxi9SEUjvN77FnMddIPCgfCPW28D9GqLINpmVD4NKVH8lN5vhTHoyq2tCsk=w1689-h950-no


5_O5ThlIX1XiN9XdPoXTXQ2NQM0jAUmKQTv2OLwpK0ZEutygYnGqTUdGjzpfyNBvSjq5fNkYMq9EaUm_ATatFSBs5AHCEbMtljhJlfCBaxD--WFftvpt3DVogi9fKOLh9NSCWTt50PpxM1zWLP543SQUAYPpFAyanuE8IMQ0LY4GuOC5X_SU8wIvAcLXvhrSoAsgfxYc9j8jT8TdCvKfloql4d4nxORAoAp0xvxgOX7N0BuEQZWIBrSYC9dXvIEsh5e9ykV9pe_v9l0Xz-EaZFGa5GDN-obNfHSIUnMffmxxqyIOFJITSjaDaMJqa-ph1CUozgellMMVjVbUUAWJb9UtXeeevfVV2CVcemaoY76X43va3gfQCKXRHPNUWoD08lqANHIFwvAFVqHNESCE12mmYVDi6LC5nCuyg9sK7gcFD74QIRTrOcbguVnr2t10k4HzEsgFJH__Bsu6-li8O8HW6MhO39bxzqBq7ZhZ9dvfsjenHNqmZyhvBRc8UyKYne_4p-sPXbWeuObnMW9-f8bAmCykMzY43tCxOGVL4aGi-Pug6ia2FbeallElM50tGumIux0L76Cce9uT1KezZIFX3-jAbWUuerImxvDAl_ICbLC1nqK97Yj1X131uOqVHCO8D9MYBv4JxrJCbOHtuYLBDkNDwNj5wO8oVXBC3FE=w1689-h950-no


ek43qKOsTGzNPQLfeYR2uofjnqR8oR7JDY3AjSDczDRPIYIzFIJlucLjpMdYbRxVloqbCpsN0l43NGr9VA43AbgwtjKnEWsV_S2lr_8CExrMj3tFWD2b-I6SFIkQin0uQ-qLH8IHTbncG5z8t37uACqmNTDOA_t2BoOsUc1Qq_Jm9QPbRPMQIBn9-dnmBNrkEwX0eD-I4KYTdiHsIjZ2yIUJH1BCRN4Ca0BRX47SQaWLfbjbfbABo7fT_eTF_dP1g24zWg1UdTf-jyWvgpcY1wBK_c1_2N2Q-9W9EYYuuwF19nHTBfoiVQF1vh_9WQ0jAopiZRpc0Zx6-WcNglAkEWdXDL4Ny4y4g9FzHwNbkigSAQEOUiJWGAKk9hGm2DtiDebwhIt-wr7Mu6HdKTAoZYOI6gJyzQofJgcDsgxQfjaTIP8AfB4vHVofCrotv7GS3Y271Gz5FLF6dYlmA5P6dlGk9_IISDmYbdVI5e5wypaBem61A_2DdL0h4cY0GE3J5MyOCNhd9AxJCtTSzmUZH1j7UOlVwVQBFDmdciw27ZD4HG3qkVP4OjBNppMU4yFrQYjwrVf_OQTtzmtSN0UiZ656FU64brnZ_9jwj4_6JRfMOlADYNWYRaAmUf3vAvE-lhKeDjRBRczkf7KLbHKDCr7BJn714XkwnlZ0Maed6pc=w1689-h950-no


56FvbCA13B6LVNNuS6DuFt40VM_5UaNZUE5V1GrjURmDpgMkp7ArKFp50UcJVJ7v8M-44X7iC7tV-IW3fuIgGIq8kqIsaNJ2RikbEi8NwPrHC6dymN7iZ6rK-42_Jf_zz8GN5ZWfbqivZNaWr5tBrjlWKXuGRi2_rky5BGAoJ8Dy2xQ-mtvpm10OxWmqqhuRByBmfzh6dAcIPuAe7jwHRZ-ZQmCnZ9frgu3EkQJXeFYqcetz4SBhsGKRTmwwektz3wPbnhV3wxDc-B_41_zV0tEFbw7mDtN7hkVOWiy4iOvUyl0Tsi4M7C313e2gwB5FxOFH49xNewIpiRTQhobgWd0BgayK0WYqbn6mCx-4P7H7NncNJho-zr6O6g05Kv69sSfO0VRA9VgVLoARkrn6YISig6O_CMeKxDJI8CIAr7GwePS8zbev-e-cM3D3x8gnLH4omMD_fdZIuwTYnnmTrJagB0QLGeHOoDUOFsSWLR4qAy6KXOesiePLQ38WYUp1mz8Rn1PimC_8n6xfmC2f53mQ2lpPKOQbtUThK7zldfCm2ipQBfh47nf-6Jum325Ibl6ft3u_98vauCPP33xoPowAxU3FFCUXbCef1HHxhAv3XBlRpu5sdo81O31ENtn0MBFfNIFIXgMGKC2o8BtlBH6boKTqE3vacCUYdyTyuJw=w1689-h950-no


J7CYmICJvnzb2uaOgd7elzWv1LrlCk4FNwLGmKEV80gF18RgjuvkUIb9l7lzXJ_vo2__yRn5qwY351TIKocbl6d6aKrhPng56FEkuagmuchs7loqqQv58KQ-24UcdA4aSUnb_EOGRIFGA6HHLJRV64SvNJDTnd656HjfxQL2jJ0Ms2z44gV6igdsF_Im-osAhzCV-TmsswdukoNTeNzAyoC8D3yIkgwmiM6B8mwfIjxuSS7MY2o6tDUuMG2HrgOXIJqhh7Aib7h3sCPv_Q3LlRKMRPJKn2vcAmpq-pEFQ9DBA5PTqxAvZUeBoNUv5w1teotg_VI17bddre87WrR0Re1gSFyGHC_9V1ldDTPw0o6yW_kf_afcAzbbKfWpq0svKnViJknSDMQFcd5iKPGt3qzWwFWN-8p0C85Juy7-lQpqOfzTZQWEX8RazU_25OG15sWw-TRSpuOhzAtA9X90q_qiAHaqFIdRmpDQZKcvICho0Q70tlhy3TKYpdtNnKQLioTiGSXMA6SVipe47IyeERchWBS8Uz_qvAcxIU3JX0vR1_CngFVIGQZUHMoYl_7pb3gYDEWFKrF1nTyl9tPGiWaPs9U38ZvISZfvH91Vc_KEyJlSf_PAQF_nnZ6IH1Bn92K6BiMGB7BBpRaC8WsyBknISec1gGcF0k7aQsKlzR8=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows XP SP 3/Windows VISTA SP 2/Windows 7/Windows 8/Windows 10 (32 or 64bit)
PROCESSOR: AMD/Intel Dual-Core 2.4 GHz
MEMORY: 1024 MB RAM
GRAPHICS: 512 MB DirectX 9.0c compatible card with shader model 3.0
DIRECTX: Version 9.0c
STORAGE: 9 GB available space
SOUND CARD: DirectX 9.0c compatible
ADDITIONAL NOTES: Nvidia GeForce 8800 / AMD Radeon HD 3870 or better. Other cards may work, but are not explicitly supported.

RECOMMENDED:
OS: Windows XP SP 3/Windows VISTA SP 2/Windows 7/Windows 8/Windows 10 (32 or 64bit)
PROCESSOR: AMD/Intel Dual-Core 3.2 GHZ
MEMORY: 2048 MB RAM
GRAPHICS: 2048 MB DirectX 9.0c compatible card with shader model 3.0
DIRECTX: Version 9.0c
STORAGE: 9 GB available space
SOUND CARD: DirectX 9.0c compatible
ADDITIONAL NOTES: Nvidia GeForce 560 / AMD Radeon HD 6850 or better. Other cards may work, but are not explicitly supported.

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 5.02Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/6Z4EEGTGIZ4C
4share
http://4share.vn/f/5461606364666d65/SpellForce.2.Anniversary.Edition-PLAZA.iso.file
 
Top