[PC]Dawn of Andromeda-RELOADED

tungxp

Thành viên KSV
Tham gia
20/8/2015
Bài viết
570
33738341944_56cdbd29a5_o.jpg


Game Information

Title: Dawn of Andromeda
Genre: Indie, Strategy
Developer: Grey Wolf Entertainment
Publisher: Iceberg Interactive
Release Date: 4 May, 2017

Dawn of Andromeda là game chiến thuật thời gian thực thể loại 4X mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị. Nó cho phép bạn xây dựng đế chế của mình, sắp đặt các hành tinh mới, tương tác với các phe phái và nhân vật khác, nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng các hạm đội mạnh mẽ để chiến đấu với kẻ thù. Trên hết, trò chơi mang đến cho bạn một thiên hà chứa đựng nhiều phe phái, kẻ cướp bóc, buôn bán, tiểu gia cướp biển và lính đánh thuê nhưng cũng có những dị thường như hố đen, hiện vật cổ, tàn tích và nhiều thứ khác nữa.


Game Screenshots

APL1pFNcRPxUqWbkGWac66O-ISqQqOnRplBE0Ob17q_seBXHt_STFUzLGx_BYzDhGi4Ss_thEwCmP8ETDJSO9H49-7-E9WldK3JyAqLZqwIrsNjn587Hl3zAPntqi7ihW1HP-0_xufO43fpHK0rc8Ff1S8PbxWuC1RkB6AU5sMOgw7Ebu1ldoqEK1OO7h78LlikmIn3hJMTA2kWz0XrWsr3wkTbaNiKiHXDdvxKj_7JERH98_y9eEbu1hl6DRZdj-DQBgESRokgQ6tVeElVIChHDLju8CK4ZDvtjWr1SvqPHhkjoF_cyfy0n5gC-y8EioLsYMlDv9vI5gILKAeaAl3C0r4mxZNJelN9UzF-ihLMoW1hMUf5pxP3mr3kfDPooT0eHH6gkpdnnFguvCACn2RDzfjiE-iD5g2MkFHKqpgN2gKM8xAEdOxqpb1VCc1DPu5VsQ_u9j8E3VEZ_NW0D9VoTxWfesjZbW0Q5ehTcb7wSU5wQ5dZu7OsfFvIFEUOASjZxTa3LPcBh3jbAwDDX4trpPnTCaVE1vRfKs1dBF5XuQdV9WG5a2gjGBVF5ZV8MEnDv0r5iPztxn8CWoi_n1uyDlN85tXjs5dx5mmUruLmdwQcFk2GRPpaoLAqPGOQgk7dFsAHgDX3Vmb-yPi7G8C5_-dGBWcXM5p3M5i7y0tA=w1689-h950-no


O6L3ZW48aAdwWEvm9WjxuYxA-jIT-z6nL9RClZ5l4lDi8dPJK-SFOoGQAEAcN-KiuU86Tb3JR_iTLE_geexkvH2RBiHZr4xbQyarmwGE94jLEgDS74-m1vQhQodV5wfRQRnuTVxcnQzvyZnqexyJclRbN_Ykmd2MI1pGaayx63WOHo_cVS_ASyVCxl1B4VwPa3B8F4OKxqQ4CvngpqMemQYz7DitMA8YLQVtAXlZXBjZUPFVEH8oyNryk7AMjp5mAcIAt0GXicBCl4ck0ThoaBwVSK8WS6ktDryZOvpOqwSqD8w4gEZCbyCzEW6ZBr9sVg5YC6BbUScXj1NXzS4rewwXID-jAAiVLjcc3ZSat-Fk7dSfI2OwZwNYBT07MIy-NDMnBY75vXd0jjBXSM1YoaG3npCxxyR20RemrZmaJB96ZR2Koqsl9Od_ZHzVLNU6bRrsSxBcIkwH_0UqQ4AkwEbtmy89y5_M2OcLkvVHrKThZkmg77uyIMrfohgxtn29ZNADgRu-5PjFrb5LuxkrL7olU-OuPA_c3m0AUWmd3URjxWnPbrhOBsIvlVWLbsqHSOUk20YWO3_2Gn0bkuR74Dq9h9gi9JqckL3rrnmWSP1LeAKzD7dFEdGYJIj6MKNykpgr70bwTMt8hDzBpfgsuOGEtHMBjmubVIV9enbsAfM=w1689-h950-no


dCr95Z_4XZ_jPlSnyBzHrnbOxStDE0boCwV2kIdgvhNrkPpdFzN5lxyb1hLcM7pGgPMx9eaU8YJjS_R2rJR3f2KnfsGTg7acLqHoDNaMBGndjgUiLlUxHmXHOEtaiBZZcQWTEedNpqlPjNRBgGToVWYWUceTzHpKHvhmJnBaE4EU0hQ9Nb0GmLA5Ujgxt-T2sfcQhbhlDjoY5ru15DM-Lh6DbF_bd4d4bPDph8rZXJGfZgXER3amRcoYqN0zvOaYuwe7bEE3DGVGIt51XniHTgEU2KzR8Xdr3DwKa6BzI-D81N62hTfSWiHFQ_UyPVBd3rbx_V6_SPLMVLC_zIhodXJq-JDpXTp2afoTue8dL6Cas7UfWSnt_HbfRNYQgVNYO06Rnl2E_h2yGJq6AzFhb_kgnQXSrXuZdYvvAhB-ClxxYp9bFd9Uz_GF_qdrZ_RZmlH-LEmCYyuj-YoDQQE8jirAJ9iJp60Bo05DYY0aOH99aV7pgBjb2RlFW7u34ZnwBShlNJFSpXgoKgz1jGP12qXVOsyhohuWmLj77OMgDcFuAnNmp_uYUIj2KJe0KmI2-DgwIkx6b9sn7kUPkeDyaY1N0oShKAwBY68lK90azWnurCE2eLyq3Ml8IdrkCJPN6cew8fuPXyoP4FoHCJrIsP28CYb4jCP3e6yP-xiMbuM=w1689-h950-no


CSdIDKg0dqwlGDAi_dvkp45MGk3O9F62G2-FyDD0EhAxzKtTLdoReDFCkKniQ9N9xCVwS0kdWragR2iW9aVryoGFqJm3Cdq9ud_RK9bR5Orxy714h1dQTAhTSyOrRsHdHcoi6R5vJN6qc8ae3g_vMhP--ABi2GM-cryJkDT78WgQgsOBt7lVULGTQZ10qNYuCZxXFlkFTw_TK0wPPSgPp2NVaQjscjqr7gYxpYuMU2-v-hDsH_y4rRp5eP4AHveNhvrCD7uXJbIaeJd9cd0eECEWw_4kq3sPcvI8pPfda3400G1gycMsuDxMAw9qU5yNMzB7szvnWuZUAk17R9TnVNM9owEbyX9g4fo0caW8ZtMvO-RP8wUnLAaUA9hrFTPLJ9t_SiUeUhV7V6X3mnBIYk9kazHb6cT9ROoTtRh1ygEnKhgM_ncF_dpT9qWm7_Do5gYVARjR2ePlIHdhS2xZXOdi6pOquzn2sagiUlL72Rn4I-nszv_H7MZVzeDw4lHhPSyX9TTH9w_pCCsFvNj-g4fCbe_ZVpSdA0nRpAvGSlC7ObBHzaRkrl1XJnuv-TM17QkDBndO1o0kYFP1co9UUWDxh3bSLT5Ds2UqKJRj2NqCZyaHikJcFAOc_c5qmXefQL02gWUy7dm5mXHiWYfOL7YRVyrWsTUoDaEL7jxuUzY=w1689-h950-no


zhR5iMebERfAWux-V9ajZ6IHJXGPDQRylVVIhbHjl13HNTaYmMJtwS5Wef_Cu1DwA-yEVgq-HKgkfoxeUdHlfj13Ap9zdkyHx_po6G_8GBs7osD3YCGqmJAsxPD1QKSmY9DG13qbiuG4X3pvA-IsrMaPXQ7U9ENTIB4s6wy1emXEhRNAmh4IUJxALtIgTMUUWVSYfut3eyCbhydAZDx4IMJZYvJvqUs1J-NzISAj3ft6Gl7o9bkpIVVR8oyNHISxLjzm_KoL_YsyMtcKjrrVGL11u7iEECmkK7y2thGYaLQW1UbYTLM44kVYg2UOE9f4cA5EsUohgaorI-jNMojwzlClAXpB4dJcZ_pWhzdm9n0GswaHp86PR6_f6VQxGc4TmhjiE1dC_lZ4IMB0O93Jhyh4Fs-hWxAmcvouV5QAt4AzMELEfhOcNXQKcgX3uaEY4lHqIHPnKGNdOmVaoct82h6Kp22dxXKgsdRMPiiWGwbBFtJ_WZdwee8As-xpStN1xR7IBNDrbrrdBOkAOlC_4LltBkn3MbFm9tbAwip7m41Bp_sZIN_P51nDbJ9gN1qyM_CPxpUNhtXoQw-GXEZvQ0udVZ8X9lj9bRFnhRLWMOgk1sQNQ7yI6evIm15AwZlYVSYMVqBO-NoagfKek7duKYFtJARgOoY78NZq8V7-KDY=w1689-h950-no


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10 64 bit (32 bit NOT supported!)
Processor: 3.0 Ghz Intel Core i3 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1 GB nVidia Geforce GT460 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio

RECOMMENDED:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 10 64 bit (32 bit NOT supported!)
Processor: 3.5 Ghz Intel Core i5 or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 1 GB nVidia Geforce GTX660 or equivalent, 1 GB ATI HD7850 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio

Gameplay
DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.11Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/AA97WQMOA5IV
4share
http://4share.vn/f/291c1d111e1a1e1b/Dawn.of.Andromeda-RELOADED.iso.file
 
Quay lại
Top