Ôi! Nền Giáo dục!

hoidap66

Thành viên mới
Tham gia
27/9/2012
Bài viết
5
Nghĩ đến vậy thì càng nên hoc,hoc để cải tiến diều đang nghĩ,đầu vô hăng hái đầu ra... ...sống chết mặt bây tiền thầy bò túi...dậy mà đi...
mọi người vì một người,một người vì mọi người,(Mạnh thường quân và Cô Tiên ra sức đem hạnh phúc cho mọi nhà. chẳng lấy
gì ta chựng lại không tự đứng lên để mà đi, hạnh phúc mới chỉ riêng ta cũng đã là hạnh phúc của mọi người.Dậy mà đi, không
học thành: nhân bất học bất tri lí. dám nghĩ học đẻ làm gì, bấy nhiêu suy nghĩ dó thôi cũng đã phải nhớ công sức của Thầy-Cô đã
gian khó nắn nót ta từ khi lớp vở lòng...cho là tiên phong lượm lặt kinh nghiệm-cải tiến thế hệ kế tục an vui...chỉ tiếc sao có đủ
time báo dắp công sức đã hi-sinh(nhin an) của ChaMẹ cho chính bản thân mình,đó là

vấn đề nan giải...học dường-bệnh viện mới đáp ứng được...hit hihi hit
Học để am hiểu thấu đáo,học để đạo đức chính trực.
 
Top