1. Miu Chipi

    Miu Chipi Thành viên mới

    NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁC NƯỚC TBCN NỬA CUỐI THẾ KỈ 20 - ĐẦU THẾ KỈ 21 ?

    Mọi người ơi , giúp em với . Cô em cho câu hỏi trên mà em tìm tài liệu tham khảo chả có cái nào liên quan cả. Vì em đang học tới giá trị thặng dư, hàng hóa sức lao đông. Câu này liên quan tới những thành tựu hàng hóa chi phối lên cuộc sống con người nửa cuối thế kỉ 20 - đầu thể kỉ 21 của các nước tư bản chủ nghĩa
    GIÚP EM VỚI MN ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T.T
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP