Những logo ngỗ nghĩnh của google

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.577
<dl class="doodles"><dt>Mar 15, 2010 </dt><dd> Hungarian National Day - (Hungary)
hungariannational10-hp.gif

</dd><dt>Mar 14, 2010 </dt><dd> Pi Day - (Selected Countries)
piday10-hp.gif

</dd><dt>Mar 14, 2010 </dt><dd> Mother's Day - (Ireland, UK)
mother10-hp.gif

</dd><dt>Mar 14, 2010 </dt><dd> Felix Rodriguez de la Fuente's Birthday - (Spain)
delafuente10-hp.gif

</dd><dt>Mar 13, 2010 </dt><dd> Holmenkollen Ski Festival - (Norway)
holmenkollen2010-hp.gif

</dd><dt>Mar 12, 2010 </dt><dd> Arbor Day - (China, Taiwan)
arborday10-hp.gif

</dd><dt>Mar 08, 2010 </dt><dd> Women's Day - (Russia)
womensday10-hp.gif

</dd><dt>Mar 07, 2010 </dt><dd> Vasaloppet - (Sweden)
vasaloppet10-hp.gif

</dd><dt>Mar 07, 2010 </dt><dd> Alessandro Manzon's Birthday - (Italy)
manzoni2010-hp.gif

</dd><dt>Mar 04, 2010 </dt><dd> Vivaldi's Birthday - (Global)
vivaldi10-hp.gif

</dd><dt>Mar 03, 2010 </dt><dd> Girl's Day - (Japan)
girls10-hp.gif

</dd><dt>Mar 03, 2010 </dt><dd> Election Day - (Netherlands)
electionday_nl10-hp.gif

</dd><dt>Mar 03, 2010 </dt><dd> Doodle 4 Google Ireland Winner - (Ireland)
d4gwinner2010_ie-hp.gif

</dd><dt>Mar 01, 2010 </dt><dd> Doodle 4 Google Japan Winner - (Japan)
d4g_jp10-hp.gif

</dd><dt>Mar 01, 2010 </dt><dd> St. David's Day - (UK)
stdavids10-hp.gif

</dd><dt>Mar 01, 2010 </dt><dd> Martisor - (Romania)
martisor10-hp.gif

</dd><dt>Mar 01, 2010 </dt><dd> Holi Festival - (India)
holi10-hp.gif

</dd><dt>Mar 01, 2010 </dt><dd> Frederic Chopin's 200th Birthday - (Poland)
chopin10-hp.gif

</dd><dt>Feb 28, 2010 </dt><dd> Chinese Lantern Festival - (China, Hong Kong, Taiwan)
lanternfestival10-hp.gif

</dd><dt>Feb 28, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Closing Ceremony - (Global)
olympics10-closing-hp.png

</dd><dt>Feb 27, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Speed Skating - (Global)
olympics10-sskating-hp.png

</dd><dt>Feb 26, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Short Track - (Global)
olympics10-shorttrack-hp.png

</dd><dt>Feb 25, 2010 </dt><dd> National Day of Kuwait - (Kuwait)
kuwaitnatlday2-10-hp.gif

</dd><dt>Feb 25, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Nordic Combined - (Global)
olympics10-nordic-hp.png

</dd><dt>Feb 24, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Ice Hockey - (Global)
olympics10-hockey-hp.png

</dd><dt>Feb 23, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Freestyle Skiing - (Global)
olympics10-freestyleski-hp.png

</dd><dt>Feb 22, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Figure Skating - (Global)
olympics10-icedance-hp.png

</dd><dt>Feb 21, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Bobsleigh - (Global)
olympics10-bobsleigh-hp.png

</dd><dt>Feb 20, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Ski Jumping - (Global)
olympics10-skijump-hp.png

</dd><dt>Feb 19, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Alpine Skiing - (Global)
olympics10-apskiing-hp.png

</dd><dt>Feb 18, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Skeleton - (Global)
olympics10-skeleton-hp.png

</dd><dt>Feb 17, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Skiing - (Global)
olympics10-xcskiiing2-hp.png

</dd><dt>Feb 16, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Curling - (Global)
olympics10-curling-hp.png

</dd><dt>Feb 15, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Cross Country Skiing - (Global)
olympics10-xcskiing-hp.png

</dd><dt>Feb 14, 2010 </dt><dd> Lunar New Year - (China, Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Vietnam)
lunarnewyear10-hp_ud.gif

</dd><dt>Feb 14, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Pairs Skating - (Global)
olympics10-prsskating-hp.png

</dd><dt>Feb 13, 2010 </dt><dd> Lunar New Year's Eve - (China)
lunarnewyearseve10-hp.gif

</dd><dt>Feb 13, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Snowboarding - (Global)
olympics10-snowboarding-hp.png

</dd><dt>Feb 12, 2010 </dt><dd> Carnival - (Brazil)
carnival10-hp.gif

</dd><dt>Feb 12, 2010 </dt><dd> Winter Olympics - Opening Ceremony - (Global)
olympics10-opening-hp.png

</dd><dt>Feb 11, 2010 </dt><dd> Napoleon Orda's Birthday - (Belarus)
orda10-hp.gif

</dd><dt>Feb 11, 2010 </dt><dd> New Year Celebration: Window Paper Cutout - (China)
papercut10-hp.gif

</dd><dt>Feb 09, 2010 </dt><dd> Natsume Soseki's Birthday - (Japan)
soseki10-hp.gif

</dd><dt>Feb 06, 2010 </dt><dd> Sami National Day - (Sweden, Norway, Finland)
saminationalday10-hp.gif

</dd><dt>Feb 03, 2010 </dt><dd> Doodle 4 Google New Zealand Winner - (New Zealand)
d4g_nz10-hp.gif

</dd><dt>Feb 03, 2010 </dt><dd> Norman Rockwell's Birthday - (Global)
rockwell10-hp.gif

</dd><dt>Jan 31, 2010 </dt><dd> Tapati Rapa Nui Festival - (Chile)
tapati_rapa_nui10-hp.jpg

</dd><dt>Jan 29, 2010 </dt><dd> 150th Anniversary of Anton Chekhov's Birthday - (Russia)
chekhov2010-hp.gif

</dd><dt>Jan 26, 2010 </dt><dd> Australia Day - (Australia)
d4g_au-2010-hp.gif

</dd><dt>Jan 26, 2010 </dt><dd> Republic Day of India - (India)
indiarepublic10hp.gif

</dd><dt>Jan 23, 2010 </dt><dd> 100th Anniversary of Django Reinhard's Birthday - (France, Belgium)
djangoreinhardt10.gif

</dd><dt>Jan 22, 2010 </dt><dd> Porridge Day - (China)
porridgeday10-hp.gif

</dd><dt>Jan 21, 2010 </dt><dd> Grandparent's Day - (Poland)
grandparentsday10.gif

</dd><dt>Jan 20, 2010 </dt><dd> Festival of San Sebastian - (Spain)
sansebastian10-hp.gif

</dd><dt>Jan 18, 2010 </dt><dd> Dr. Martin Luther King Jr.'s Day - (US)
mlk2010.gif

</dd><dt>Jan 15, 2010 </dt><dd> Istanbul, Capital of Culture - (Turkey)
istanbul10-hp.gif

</dd><dt>Jan 14, 2010 </dt><dd> Celebration of Chinese Culture - (China)
chinainventions10-hp.gif

</dd><dt>Jan 14, 2010 </dt><dd> Festival of Kites - (India)
kitefestival2009-hp.gif

</dd><dt>Jan 11, 2010 </dt><dd> Coming of Age Day - (Japan)
comingofage10-hp.gif

</dd><dt>Jan 09, 2010 </dt><dd> 120th Birthday of Karel Capek - (Czech Republic, Slovakia)
karelcapek10-hp.gif

</dd><dt>Jan 04, 2010 </dt><dd> Sir Isaac Newton's Birthday [Click the doodle] - (Global)
newton10-tree.jpg
-230){v+=2}else{if(v>9){h=v*0.1;v*=-0.3}else{h=v=0;}}}},25)}else{f.style.bottom=y;f.style.right='40px';}})()">
newton10-apple.png

</dd><dt>Jan 01, 2010 </dt><dd> Happy New Year - (Global)
newyears10.gif

</dd></dl>Xem thêm tại:
Mã:
http://www.google.com/logos
 

Kim Về

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/2/2010
Bài viết
87
logo của Việt Nam chỉ có một cái thui à??
Mà còn chia sẻ chung với nhiều nước nũa, bùn wá!!
 

My mae

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2010
Bài viết
123
Designer của Google thật giàu ý tưởng :))
 
Top