Những kiến thức cần học để trở thành một chuyên gia phát triển website chuyên nghiệp

vnskills

Thành viên mới
Tham gia
7/4/2010
Bài viết
3
MULTIMEDIA WEB PLUS (THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP)


Mã viết tắt môn học: WPM
Thời lượng: 120 h (tương đương 5.5 tháng)

Mục đích:


Trang bị cho học viên kiến thức về thiết kế và phát triển website:
1. Khái niệm về thiết kế và phát triển website, ứng dụng đồ họa hoạt hình tương tác trên nền Flash dành cho môi trường web.
2. Phân tích cấu trúc các tiến trình thiết kế và phát triển website.
3. Xây dựng cấu trúc site, phát triển cây thư mục và quản lý tài nguyên trong quá trình thiết kế và phát triển website.
4. Thiết kế giao diện đồ họa, giao diện template và phát triển tương tác website.
5. Đưa các nội dung multimedia vào website.
6. Lập trình PHP và thiết kế CSDL MySql để xây dựng web động có quản lý và cập nhật nội dung.
7. Thời gian học 5,5 tháng (tương đương 120 giờ)


Các môn học:


1. Phân loại website – các xu hướng thiết kế, các công nghệ website.
2. Tìm hiểu các công đoạn thiết kế và phát triển website, các kiến thức và khái niệm liên ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thiết kế - phát triển website.
3. Thiết kế giao diện các thành phần đồ họa website với Adobe Photoshop.
4. Thiết kế web cơ bản với nền tảng HTML.
5. Thiết kế và phát triển web chuyên nghiệp với Adobe Dreamweaver.
6. Lập trình web động và thiết kế CSDL với PHP và MySQL.

Thu hoạch sau khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ nắm rõ các quy chuẩn cũng như khái niệm về thiết kế và phát triển trên môi trường web, có thể phân tích hệ thống, xây dựng website với độ phức tạp, tích hợp các nội dung Multimedia như Flash, Music, Video,… xây dựng các website phức tạp như bán hàng, tin tức, sàn Bất động sản với nội dung động, cập nhật hình ảnh, tin tức, giá cả, người dùng….

Cơ hội nghề nghiệp:


Học viên cần tham dự 80% thời lượng giờ học, đạt 75% bài kiểm tra môn và đồ án tốt nghiệp. Cuối khóa, học viên sẽ được cấp chứng chỉ của VnSkills Multimedia – Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
Với kiến thức sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể làm việc tại các công ty thiết kế và xây dựng website, học viên có khả năng quản lý một cách tổng quan về toàn bộ quá trình thiết kế cũng như phát triển website. Nắm rõ được các quy trình, các thành phần tham gia vào quá trình hình thành lên một website để có thể dễ dàng phân tích và điều hướng xây dựng website phù hợp nhất.

Chương trình học

I. Adobe Photoshop

- Tìm hiểu giao diện Adobe Photoshop, bản chất ảnh số và điểm ảnh, vùng chọn, các công cụ chọn, công cụ Move Tool, bảng Layer, Cách cắt ghép ảnh, lệnh Transform…
- Hộp màu, lệnh tô màu, các kiểu tô màu, công cụ tô chuyển, Menu Image với các lệnh về chỉnh màu, định dạng màu. Hộp công cụ với công cụ Pen, tạo path, Shap Layer…
- Công cụ cắt xén, chia ảnh. Định dạng ảnh cho web, Save for web. Lưu thiết kế giao diện thành trang HTML với các nút bấm có chứa Link. Action, lệnh Automate/Bath
- Các vấn đề về Layer Style, Style, Filter…Adjustment Layer, các công cụ chỉnh sửa ảnh, Layer Mask…

II. Nhập môn HTML


- Giới thiệu nguyên lý làm việc để trình duyệt làm việc và hiển thị HTML, cấu trúc HTML và các thẻ HTML định dạng cơ bản.
- Tìm hiểu cách hiển thị hình ảnh trên trình duyệt với thẻ HTML.
- Cách tạo các loại siêu liên kết text, hình ảnh thông qua các thẻ liên kết <a>, <anchor>
- Tạo các danh sách trên web với thẻ HTML UL, OL
- Hiển thị dữ liệu dạng bảng với bộ thẻ <table> [TR] [TD]

II. Adobe Dreamweaver Design


- Làm quen giao diện Dreamweaver và phương pháp và môi trường làm việc của Dreamwaver.
- Chế độ hiệu chỉnh và định dạng CSS trực quan với bộ công cụ Properties + CSS Style (Bảng quản lý và định nghĩa CSS)
- Tìm hiểu cách căn chỉnh văn bản, cách hiển thị các thành phần văn bản với CSS.
- Cách định dạng khung viền cho các vùng đồ họa website dựa trên CSS.
- Ứng dụng nền CSS làm các loại nền đồ họa template.
- Phân tích bố cục giao diện đồ họa website từ Photoshop, phân tách các vùng bố cục website. Phác thảo bố cục và định nghĩa các vùng bố cục với thẻ .
- Dựng trang với kỹ thuật – DIV Layout (không sử dụng table). Định dạng và căn chỉnh các vùng DIV với hỗ trợ của CSS.
- Tìm hiểu về script tương tác client, hỗ trợ nâng khả năng giao diện. Bản chất ngôn ngữ DHTML (HTML + CSS + Javascript). Ứng dụng javascript vào tạo các thành phần tương tác giao giao diện website.
- Tìm hiểu các tiện ích bảng Behavior.
- Mang lại giao diện đồ họa cho các đối tượng form. Thiết kế các đối tượng form với hình dáng và định dạng bất kỳ với sự hỗ trợ của CSS. Sử dụng một số bộ form web 2.0 thiết kế sẵn của Dreamweaver: Spry Objects. Tạo sự kiểm duyệt client form với công cụ Validate Form.

III. Adobe Dreamweaver Development


- Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến web động bao gồm client (người dùng), server (máy chủ), database (cơ sở dữ liệu) và dynamic language (ngôn ngữ động). Cách thức hoạt động thông thường của các trang web động (tìm hiểu cách thức mà web động có thể lấy và kết hợp dữ liệu (database) với giao diện (HTML) để đưa ra web động – các trạng, cập nhật,…. Các thao tác định nghĩa website, kết nối định nghĩa dữ liệu cơ bản.
- Tạo database cơ bản với Microsoft Access nếu dùng máy chủ windows ASP hoặc MySQL nếu sử dụng máy chủ Linux. Thiết lập môi trường phát triển web động dựa vào công cụ Site Manager có kết nối máy chủ (theo đường local và đường ftp). Tạo kết nối csdl để sử dụng chung trong môi trường phát triển web động với bảng Database của Dreamweaver.
- Cách thức viết dữ liệu động theo từng ngôn ngữ khác nhau (PHP / ASP ) một cách trực quan dễ dàng với bảng Insert > PHP/ ASP. Tạo ra các file dùng chung với khả năng Include file đặc trưng của web động. Tạo khối chèn lệnh động và lệnh viết dữ liệu ra với công cụ chèn đơn giản Ouput.
- Tạo điều kiện hiển thị dữ liệu web site thông qua công cụ nhóm (If … Else … End)
Tìm hiểu về cách thức Response (hồi đáp) dựa vào Request (yêu cầu) tạo lên môi trường động trong web site. Thông qua bảng công cụ trực quan của Dreamweaver
- Làm việc với dữ liệu động từ database và một số công cụ trực quan dựa trên Dialog.
- Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua truy vấn Record Set.
- Tạo form bổ xung thông tin Add Record.
- Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua truy vấn có khả năng cho phép biên tập nội dung.
- Tạo form sửa thông tin Edit Record.
- Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua cho phép xóa nội dung. Tạo form sửa thông tin Delete Record.
- Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua cho phép phân trang (Record Navigation Bar). Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua cho phép sắp xếp dữ liệu (Sort).
- Tạo bảng liệt kê thông tin thông qua cho phép chọn lọc dữ liệu (Filter).
- Tạo trang tin hiển thị dữ liệu với sự kết hợp các thành phần. Tạo trang liệt kê tin tức (List News).
- Tạo trang xem chi tiết thông tin (News Detail).Tạo một số thành phần phụ (Hot News, Relate News).
- Tổng kết phần Dynamic với Dreamweaver. Hướng dẫn tạo một website đơn giản cho việc cập nhật và hiển thị dữ liệu động.

VI. PHP & MySQL


- Giới thiệu ngôn ngữ PHP
- Khai báo POST, GET, và Rederect trong PHP
- Làm việc với Section, Cookie và khai báo dùng chung trong PHP
- Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ
- Ánh xạ CSDL quan hệ và hệ Quản trị CSDL quan hệ
- Cấu hình ứng dụng thương mại điện tử bằng Apache, PHP và MySQL
- Các lệnh SQL căn bản trong MySQL
- MySQL với các tệp lệnh thường sử dụng
- PHP MyAdmin với CSDL MySQL
- Cơ bản về PHP và MySQL 5.0 với cách thức thêm, xóa, cập nhật dữ liệu
- Nâng cao về PHP và MySQL 5.0
- Phân trang trong PHP
- Javascripts nâng cao và PHP
- Xây dựng giỏ hàng bằng PHP
- PHP upload và Email
- Triển khai và cấu hình website, cài đặt và cấu hình PHP, MySQL với IIS hoặc Apache

Thực hiện Đồ án

Sẽ có bài tập lớn cuối kỳ cho học viên: học viên đăng ký chủ đề hoàn thiện 1 website, giáo viên sẽ tham gia trong suốt quá trình như góp ý, phân tích, trợ giúp để học viên hoàn thành đề tài với chất lượng cao nhất.

Thông tin chi tiết xin liên hệ


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN VNSKILLS
P 1706 – Tầng 17, Tòa nhà A1, Số 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (+84) 0436284956 , Đường dây nóng: Mis Thuy 0902884100
Email: thuyvt@vnskills.com.vn , Yahoo ID: thuyvt_vnskills
Website: http://www.vnskills.com.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top