Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng cần nhớ

Lu Lu 9x

Banned
Tham gia
23/5/2014
Bài viết
4
NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG
____________________________________________
1. Please write that word down? Làm ơn viết chữ đó ra.
2. You are right- Bạn có lý.
3. It's not my fault - Không phải lỗi tại tôi.
4. Of course! Naturally! Sure! - Dĩ nhiên! Tự nhiên! Chắc.
5. Lend me... Here you are... - Cho tôi mượn... Thưa ông đây.
6. It doesn't matter - Cái đó không thành vấn đề.
7. Good bye! Bye bye! Cheerio! So long! - Tạm biệt!
8. See you soon (later)! - Xin hẹn gặp lại!
9. How are you? How are you going? How are you getting on? How are you getting along? - Dạo này
bạn khỏe không?
10. How are thing? - Công việc ra sao?
11. How's life treating you? - Cuộc sống thế nào?
12. Not so bad - Không đến nỗi.
13. Can complain - Không sao.
14. Have a good time! - Chúc hạnh phúc!
15. Best of luck! Best wishes! - Chúc may mắn!
16. That's a good idea! - Đó là một ý kiến hay!
17. May I come in? - Tôi vào được không ạ?
 
Top