Những câu thông dụng khi hỏi,chỉ đường xá ở Việt Nam

Minh Hanh2

Banned
Tham gia
18/11/2014
Bài viết
0
Khi gặp người nước ngoài, họ hỏi bạn đường tới 1 địa điểm nào đó. Bạn sẽ chỉ sao??? Sau đây là một số câu Tiếng Anh thông dụng khi hỏi,chỉ đường xá ở Việt Nam. Chúng mình cùng nhớ nhé.

Chúc các bạn sẽ giao tiếp Tiếng Anh tốt, không bị hớ khi gặp người nước ngoài nhé. ^^

==========================
1.
He is standing at the fork on the road
Anh ấy đang đứng tại ngã ba trên đường.
2.
you go straight along Tran Hung Dao street, then turn right at the first intersection
bạn đi dọc theo đường Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ phải tại ngã tư đầu tiên
3.
You need to go straight along this street, past the silver balls, turn left, and it’s the second on the right, opposite the Town Hall.
Bạn hãy đi thẳng phố này, qua mấy cái “hột bạc” thì rẽ trái, và nó ở thứ hai bên phải, đối diện Tòa thị chính.
4.
you go to the following address
Bạn hãy đến địa chỉ sau
5.
Go straight down the street, turn right at the second crossing. Then walk two blocks. You can’t miss it. Do you follow me?
Đi thẳng theo con đường này, rẽ phải ở ngã tư thứ hai. Sau đó đi bộ qua hai ô nhà. Bạn chắc chắn sẽ đến được. Bạn có nghe kịp lời tôi không?
6.
Could you tell me the way to the post office?
Anh chỉ cho tôi đường tới bưu điện được không?
7.
Could you be more specific?
Anh có thể nói rõ hơn được không?
8.
Go straight on and then turn right at the traffic lights.
Đi thẳng và quẹo phải ở đèn giao thông.
9.
Go straight on and then turn right at the traffic lights.
Cứ đi thẳng và sau đó quẹo phải ở mấy cột đèn giao thông.
10.
Go over the bridge and then turn right.
Qua cầu rồi quẹo phải.
11.
Go this way!
Đi hướng này!
12.
Go straight ahead and then take a left, enjoy your flight.
Đi thẳng về phía trước và sau đó đi cổng bên trái, chúc chuyến đi vui vẻ.
13.
Go straight along this street and then turn right when you come to a 20-storey office building.
Hãy đi thẳng dọc theo đường này, khi nào đến một tòa nhà văn phòng 20 tầng thì rẽ phải.
14.
Let’s go this way.
Đi lối này.
15.
You can’t miss it. It’s a large building. We’ll pass the Washington Monument and it will be the next stop after that.
Bạn không thể nhầm lẫn đâu. Đó là một tòa nhà thật lớn. Chúng ta sẽ đi ngang Washington Monument và nó sẽ là trạm dừng xe buýt tiếp theo.
16.
We’ve been walking for one and a half hours. Let’s keep on for another ten minutes.
Chúng ta đã đi bộ được một tiếng rưỡi rồi. Chúng ta hãy đi tiếp thêm mười phút nữa đi.
17.
When you get to the fork in the road, bear to the right.
Đến ngã ba đường, anh hãy rẽ sang phải.
18.
First, go straight and then turn right.
Đầu tiên bạn đi thẳng sau đó rẽ phải.
19.
Just go straight to the intersection and then turn right.
Cứ đi thẳng đến giao lộ trước mặt rồi rẽ phải.
20.
It is down the street about two blocks.
Nó nằm ở dưới phố cách đây chừng hai dãy nhà.
21.
It is down the hall on the left.
Nó ở cuối hội trường bên trái đó.
 
Top