1. nhipcautre0904

  nhipcautre0904 Keep moving forward Thành viên thân thiết

  Những câu nói ý nghĩa nhất của các doanh nhân thành đạt

  [​IMG]

  Steve Jobs từng nói: "Sự đổi mới phân biệt giữa người dẫn đầu và những kẻ theo sau".

  #1. What would you do if you knew you could not fail? (Robert H Schuller)

  [​IMG]

  Bạn sẽ làm gì khi biết mình không thể thất bại? (Robert H Schuller)

  #2. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. (Bill Gates)

  [​IMG]

  Nơi bạn có thể học hỏi được nhiều nhất chính là từ những khách hàng không hài lòng nhất. (Bill Gates)

  #3. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Steve Jobs)

  [​IMG]

  Sự cải tiến là thứ phân biệt giữa người sẽ dẫn đầu và ai sẽ là người đi sau (Steve Jobs)

  #4. Whether you think you can or you cant, you're right. (Henry Ford)

  [​IMG]

  Bạn có thể nghĩ rằng mình làm được, bạn có thể nghĩ rằng mình không làm được. Cả hai cách nghĩ của bạn đều đúng. (Henry Ford)

  #5. To be successful, you have to have your heart in your business, and your business in your heart. (Thomas J. Watson)

  [​IMG]


  Để thành công, bạn phải đặt cả trái tim mình vào công việc, và cả công việc vào trái tim mình. (Thomas J. Watson)


  #6. When you innovate, youve got to be prepared for everyone telling you youre nuts. (Larry Ellison)

  [​IMG]


  Khi bạn đổi mới, bạn phải sẵn sàng đối mặt với việc mọi người nói mình bị điên. (Larry Ellison)


  #7. The way to get started is to quit talking and begin doing. (Walt Disney)

  [​IMG]
  Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm. (Walt Disney)

  #8. Act enthusiastic and you will be enthusiastic. (Dale Carnegie)

  [​IMG]

  Cố làm mọi việc nhiệt tình đi rồi bạn sẽ trở nên nhiệt huyết thật sự. (Dale Carnegie)

  #9. A business that makes nothing but money is a poor business. (Henry Ford)

  [​IMG]

  Một vụ kinh doanh không mang lại điều gì ngoài tiền là một vụ kinh doanh tồi.(Henry Ford)

  VnExpress
   


  julianie thích điều này.


Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP