1. dieule272

  dieule272 Thành viên mới

  Những bộ phim Cổ trang Trung Quốc được mong đợi đầu 2017

  Những bộ phim Cổ trang Trung Quốc đang được mong đợi cuối năm 2016 đầu 2017
  1. Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
  Diễn viên: Hàn Đông Quân,Tôn Di,Từ Chính Hi,Phương Trung Tín,Hầu Dũng,Trâu Đình Uy,Mã Kính Hàm,Khổng Thùy Nam,Trịnh La Xuyến

  2. Long Châu Truyền Kỳ
  Diễn viên : Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt, Mao Tử Tuấn, Thư Sướng, Lục Tinh Vũ

  3. Tư Mỹ Nhân
  Diễn viên: Đỗ Thuần, Mã Khả, Kiều Chấn Vũ, Trương Hình Dư, Lưu Vân, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiền Tế

  4. Cẩm Y Dạ Hành
  Diễn viên: Trương Hàn, Park Min young, Thiễu Mỹ Kiều

  5. Quỹ Trung Mỹ Nhân
  Diễn viên : Châu Du Dân, Hàn Đống, Hồ Băng Khanh, Kim Thần, Trần Dao, Trần Nhược Hiền, Trương Thiên Ái

  6. Mỹ Nhân Tư Phòng Thái
  Diễn viên: Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng

  7. Cô Phương Bất Tự Thưởng
  Diễn viên: Chung Hán Lương, Angela Baby, Can Đình Đình, Tôn Nghệ Châu
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP