Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

centax1234

Thành viên mới
Tham gia
10/9/2015
Bài viết
0
Bạn đang tự học kế toán tài sản cố định, bạn đã nắm được định nghĩa kế toán tài sản cố định là gì, nhưng hiện tại bạn vẫn đang mơ hồ về nhiệm vụ của kế toán tscđ. Bài viết sau sẽ giải quyết cho bạn câu hỏi nhiệm vụ của kế toán tscđ là gì khi mà việc tự học kế toán tscđ của bạn chưa giải quyết được vấn đề đó.

Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định:


· Quản lý và theo dõi số lượng tài sản cố định để không bị thất thoát bằng cách mở thẻ tài sản cố định. Mỗi tài sản cố định phải dán mã.

· Ngoài ra, kế toán cần lập Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác định số lượng. Tuy nhiên, tùy theo tính chất của tài sản mà quy định kiểm kê vào cuối năm hay đột xuất.

· Trích khấu hao đầy đủ chi phí vào những bộ phận có liên quan của những tài sản tham gia vào SXKD.

· Bộ chứng từ của tài sản phải được lưu tại thẻ tài sản cố định (Vì phục vụ cho nhiều năm)

· Khi bàn giao tài sản cố định cho bộ phận nào sử dụng phải có biên bản bàn giao để quản lý tính hiện hữu của tài sản.

Để có thể biết thêm những kiến thức về kế toán tài sản cố định bạn nên tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn như: hướng dẫn định khoản trong kế toán tài sản cố định, hướng dẫn định khoản trong kế toán tscđ, hướng dẫn hạch toán trong kế toán tài sản cố định, hướng dẫn hạch toán trong kế toán tscđ, hướng dẫn làm kế toán tài sản cố định, hướng dẫn làm kế toán tscđ
 
Top