Nhập khẩu và phân phối kìm bấm mạng đa năng cat6, kìm bấm mạng Talon cat5, kìm bấm mạng TL-200A,

hoangmaithc

Thành viên mới
Tham gia
11/4/2017
Bài viết
0
Nhập Khẩu và phân phối kìm bấm mạng AMP, Kìm bấm mạng Talon cat5, TL500A, TL500R, TL 200A, TL5684R, TL-2810R
Kìm bấm đa năng cat6 Tl-2810R
Giá Bán: 800.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Kìm bấm mạng TL-200A
Giá Bán: 350.000đ
Tình trạng: Còn hàng


Hình ảnh Kìm bấm mạng cat6 đa năng Talon TL 2810R
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%201(1).jpg
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%202.jpg
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%203.jpg
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%204.jpg
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%205.jpg
Hình ảnh kìm bấm mạng TL- 200ATL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%202.jpg
TL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%203.jpg

Nhập Khẩu và phân phối kìm bấm mạng AMP, Kìm bấm mạng Talon cat5, TL500A, TL500R, TL 200A, TL5684R, TL-2810R
Kìm bấm đa năng cat6 Tl-2810R
Giá Bán: 800.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Kìm bấm mạng TL-200A
Giá Bán: 350.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Hình ảnh Kìm bấm mạng cat6 đa năng Talon TL 2810R
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%201(1).jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%202.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%203.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%204.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%205.jpg

Hình ảnh kìm bấm mạng TL- 200ATL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%202.jpg

TL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%203.jpg

Công ty TNHH thương mại và công nghệ THC Việt Nam

Địa chỉ: Số 223, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hotline: 0972.714.063 - 0934.317.727
Website: newlink.com.vn - thietbimangthc.com - noyafa.vn

Nhập Khẩu và phân phối kìm bấm mạng AMP, Kìm bấm mạng Talon cat5, TL500A, TL500R, TL 200A, TL5684R, TL-2810R
Kìm bấm đa năng cat6 Tl-2810R
Giá Bán: 800.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Kìm bấm mạng TL-200A
Giá Bán: 350.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Hình ảnh Kìm bấm mạng cat6 đa năng Talon TL 2810R
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%201(1).jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%202.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%203.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%204.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%205.jpg

Hình ảnh kìm bấm mạng TL- 200ATL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%202.jpg

TL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%203.jpg

Công ty TNHH thương mại và công nghệ THC Việt Nam

Địa chỉ: Số 223, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hotline: 0972.714.063 - 0934.317.727
Website: newlink.com.vn - thietbimangthc.com - noyafa.vn

Nhập Khẩu và phân phối kìm bấm mạng AMP, Kìm bấm mạng Talon cat5, TL500A, TL500R, TL 200A, TL5684R, TL-2810R
Kìm bấm đa năng cat6 Tl-2810R
Giá Bán: 800.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Kìm bấm mạng TL-200A
Giá Bán: 350.000đ
Tình trạng: Còn hàng

Hình ảnh Kìm bấm mạng cat6 đa năng Talon TL 2810R
TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%201(1).jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%202.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%203.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%204.jpg

TL2810R%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%202810R%205.jpg

Hình ảnh kìm bấm mạng TL- 200ATL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%202.jpg

TL200A%20kim%20bam%20mang%20Talon%20TL%20200A%203.jpg

Công ty TNHH thương mại và công nghệ THC Việt Nam

Địa chỉ: Số 223, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hotline: 0972.714.063 - 0934.317.727
Website: newlink.com.vn - thietbimangthc.com - noyafa.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top