Nhà Sản xuất Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, dây đồng bện tiếp địa thang máng cáp, Cáp đồng bện

Công ty Kỹ Thuật QT

Thành viên mới
Tham gia
2/7/2019
Bài viết
0
Công ty Tnhh Vật tư và Kỹ thuật QT | QT Engineering | QT Busbar | QT Gasket
Hotline - 0932 210 082 - 038.995.4493 - vuthaihcmute@gmail.com
Nhà sản xuất và cung cấp :
1- Dây đồng bện, dây đồng bện tiếp địa, dây đồng bện tiếp địa thang máng cáp, dây đồng bện tiếp địa tủ điện, Dây đồng bện mạ thiếc 4mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 6mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 8mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 10mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 12mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 16mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 25mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 35mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 50mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 70mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 95mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 120mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 200mm2, Dây đồng bện mạ thiếc 250mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 4mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 6mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 8mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 10mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 12mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 14mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 16mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 20mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 25mm2, Dây đồng bện tiếp địa tiết diện 35mm2, ...
2- Thanh cái mềm, thanh nối mềm, thanh đồng mềm, thanh nối đồng mềm, Thanh đồng bện mềm, Thanh đồng mềm nối máy biến áp với Busway, Flexible copper busbar, Flexible copper braids Connector, Flexible Link, Flexible Connector, Flexible busbar, Flexible busbar, ...
3- Thanh nối đồng lá, Thanh lá đồng mềm, thanh nối đồng lá mềm, Thanh nối đồng lá mềm nối máy biến áp,...

8f9aaf523bddc08399cc.jpg
31a82171c801325f6b10.jpg
38f7d1184597bec9e786.jpg
054dbe8457f4adaaf4e5.jpg
57da5b6d11faeaa4b3eb.jpg
74cd14bd05b9ffe7a6a8.jpg
98a13469a0e65bb802f7.jpg
99b4a213e88413da4a95.jpg
313d54851e12e54cbc03.jpg
594d1b3d0a39f067a928.jpg
 

Đính kèm

  • 639be90e4674bc2ae565.jpg
    639be90e4674bc2ae565.jpg
    749,9 KB · Lượt xem: 0
  • 693f448f0e18f546ac09.jpg
    693f448f0e18f546ac09.jpg
    593,7 KB · Lượt xem: 0
Top