Người tốt?

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.934
Bậc hiền trí tự kiểm soát, không sôi nổi bồng bột, không nản lòng nhụt chí. Trước thế sự thăng trầm, dù tán dương hay khiển trách, tâm vững chắc như đá. Bão tố cũng không thể lay, dũng cảm bình tĩnh trước mọi thay đổi

Lễ độ khiêm cung
Kính bậc trưởng lão,
Cung phụng hiền đức
Tránh ác làm lành,
Tu sửa thân tâm
Trải lòng từ bi,
Bốn phước ngày tăng:
Sắc, lực, an, thọ.

Không luyến ái cũng không bất mãn. Không bám víu cũng không lo sầu. Thân miệng ý trong lành chân chính.
Dễ dạy, nhu thuận, không ngã mạn. Tinh tấn,ít việc. Thân tâm nhẹ nhàng, trí tuệ minh mẫn. khước từ huyên náo. :KSV@03:
 
Top