1. vutri623582

  vutri623582 Thành viên mới

  Người năm sinh 1992 Nhâm Thân nên đẻ con vào các năm này ?

  Trong bài viết bên dưới tôi sẽ lấy ví dụ sinh năm Nhâm Thân 1992 kiểm tra công cụ xem tuổi con và bố mẹ có hợp nhau không.Nếu như bạn có ý định tra những năm khác, hay muốn xem chi tiết hơn đúng theo ngày tháng năm sinh với cả cha và mẹ xin mời click vào ảnh để tìm hiểu:

  [​IMG]  Dưới đây là các kết quả từ công cụ “xem tuổi sinh con”. Hãy coi kết quả đối với 1992.  Năm sinh con : 2018

  Mệnh: Dương Kim vs Dương Mộc

  => Tương Khắc

  Theo thiên can : Nhâm - Mậu

  =>: Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân - Tuất

  ==> Tứ Đức Hợp

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn - Càn

  => Thiên Y

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Kim

  Luận hợp khắc Tương Sinh

  Điểm hợp : 7 / 10  Năm sinh con : 2019

  Mệnh: Dương Kim - Dương Mộc

  => Tương Khắc

  Can của bạn và tuổi này : Nhâm - Kỷ

  Luận hợp khắc: Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân vs Hợi

  Vậy địa chi bạn và địa chi này Lục Hình

  Cung mệnh của bạn và con của bạn : Cấn - Đoài

  Luận hợp khắc Diên Niên

  Niên mệnh năm sinh của bạn và con của bạn : Thổ vs Kim

  ==> Tương Sinh

  Điểm hợp : 5 / 10  Năm tuổi con : 2020

  Mạng: Dương Kim và Dương Thổ

  Kết luận Tương Sinh

  Thiên can : Nhâm - Canh

  Luận hợp khắc: Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Thân - Tý

  Kết luận Tam Hợp

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn vs Cấn

  => Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh : Thổ với Thổ

  ==> Bình Hòa

  Điểm hợp : 8 / 10  Năm tuổi con : 20Theo thiên can

  Mệnh ngũ hành: Dương Kim và Dương Thổ

  ==> Tương Sinh

  Can của bạn và tuổi này : Nhâm với Tân

  =>: Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân với Sửu

  => Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn và Ly

  Kết luận cung mệnh bạn và con của bạn Họa Hại

  Niên mệnh năm sinh : Thổ và Hỏa

  vậy niên mệnh năm sinh bạn và con của bạn Tương Sinh

  Điểm hợp : 6 / 10  Năm sinh con : 20Luận hợp khắc

  Mệnh: Dương Kim vs Dương Kim

  ==> Bình Hòa

  Xét thiên can : Nhâm - Nhâm

  Kết luận: Bình Hòa

  Theo địa chi : Thân vs Dần

  Kết luận Lục Xung

  Cung mệnh : Cấn và Khảm

  Vậy cung mệnh bạn và con của bạn Ngũ Quỷ

  Niên mệnh năm sinh : Thổ - Thủy

  Kết luận niên mệnh bạn và con của bạn Tương Khắc

  Điểm hợp : 2 / 10  Năm sinh con : 2023

  Thuộc mạng: Dương Kim và Dương Kim

  => Bình Hòa

  Xét thiên can : Nhâm - Quý

  =>: Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Thân với Mão

  Kết luận Tứ Tuyệt

  Cung mệnh của bạn và con của bạn : Cấn và Khôn

  Kết luận Sinh Khí

  Niên mệnh năm sinh của bạn và con của bạn : Thổ và Thổ

  => Bình Hòa

  Điểm hợp : 5 / 10  Sinh năm 1992 sinh con hay gặp các điều chắc trở khó khăn => nếu bạn muốn coi kỹ hơn và cách tránh mời bạn mời bạn bấm vào :thuatxemtuong.vn  Năm tuổi con : 2024

  Mệnh: Dương Kim và Dương Hỏa

  => Tương Khắc

  Xét thiên can : Nhâm - Giáp

  =>: Bình Hòa

  Địa chi : Thân với Thìn

  ==> Tam Hợp

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn và Chấn

  Kết luận Lục Sát

  Niên mệnh năm sinh : Thổ và Mộc

  vậy niên mệnh năm sinh bạn và con của bạn Tương Khắc

  Điểm hợp : 3 / 10  Năm sinh con : 2025

  Thuộc mệnh: Dương Kim với Dương Hỏa

  ==> Tương Khắc

  Theo thiên can : Nhâm - Ất

  =>: Bình Hòa

  Địa chi của bạn và tuổi này : Thân với Tỵ

  => Lục Phá

  Cung mệnh của bạn và con của bạn : Cấn - Tốn

  Kết luận Tuyệt Mạng

  Niên mệnh năm sinh : Thổ và Mộc

  => Tương Khắc

  Điểm hợp : 1 / 10  Năm tuổi con : 2026

  Mệnh: Dương Kim vs Dương Thủy

  => Tương Sinh

  Can của bạn và tuổi này : Nhâm với Bính

  Luận hợp khắc: Tương Xung

  Địa chi của bạn và tuổi này : Thân với Ngọ

  Luận hợp khắc Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn vs Cấn

  => Phục Vị

  Niên mệnh năm sinh : Thổ vs Thổ

  Kết luận Bình Hòa

  Điểm hợp : 6 / 10  Năm tuổi con : 2027

  Thuộc mệnh: Dương Kim với Dương Thủy

  Luận hợp khắc Tương Sinh

  Theo thiên can : Nhâm với Đinh

  =>: Tương Sinh

  Địa chi : Thân và Mùi

  ==> Bình Hòa

  Cung mệnh ngũ hành : Cấn và Càn

  Kết luận Thiên Y

  Niên mệnh năm sinh : Thổ với Kim

  ==> Tương Sinh

  Điểm hợp : 9 / 10
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP