Người dân sẽ "chấm điểm" dịch vụ GD công

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bộ GD&ĐT vừa chính thức phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” ở các cấp học từ mầm non đến giáo dục Đại học trên phạm vi toàn quốc, không bao gồm các trường dạy nghề.


Ảnh: MH
Đề án nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công. Trên cơ sở kết quả đo lường, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân.

4 nội dung tập trung của Đề án bao gồm: Xác định các nội dung, tiêu chí và chỉ số đo lường; Xây dựng phương pháp đo lường; Xây dựng bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của người dân; Và Công bố bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Có 5 nội dung cơ bản tạo nên chất lượng dịch vụ giáo dục công, là các yếu tố chính đo mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ giáo dục công gồm: Tiếp cận dịch vụ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Môi trường giáo dục; Hoạt động giáo dục; Kết quả giáo dục.

Thời gian thực hiện Đề án sẽ kéo dài đến năm 2020.
Theo GDTD
 
Top