Ngọc Luật Kim Biên

lyquochoang02

Thành viên mới
Tham gia
9/8/2019
Bài viết
0
Ngọc Luật Kim Biên.


( cách tính công và tội của cõi vô hình )


Đơn vị Thiện : có 5 cấp bậc.


1 Đắc.

10 Đắc = 1 Công.

10 Công = 1 Thiện.

10 Thiện = 1 Đức.

10 Đức = 1 Đạo.


Đơn vị Ác : có 5 cấp bậc.


1 Thất.

10 Thất = 1 Quá.

10 Quá = 1 Ác.

10 Ác = 1 Tội.

10 Tội = 1 Hình.


Sau khi chết,lấy công trừ hết tội,công đức còn dư thì được tính như vậy :


  1. 3 Đạo công trở lên làm thần hạ giới.

  2. 10 Đạo công trở lên làm thần trung giới.

  3. 15 Đạo công trở lên làm thần thượng giới.

  4. 100 Đạo công trở lên làm Phật ở tây phương.

Chương 1 : Tâm.


Thiện :


Nhớ nghĩ kính Thần Thánh Tiên Phật : 1 lần 1 Đắc.

Nhìn thiện : 1 ngày 1 Đắc.

Nghèo mà không nịnh : 1 ngày 1 Đắc.

Giàu mà không kiêu : 1 ngày 1 Đắc.

Nhớ nghĩ liêm sĩ : 1 lần 2 Đắc.

Nhớ nghĩ lợi người : 1 lần 2 Đắc.

Nhớ nghĩ xây chùa miếu : 1 lần 4 Đắc.

Nhớ nghĩ tạo tượng Thần : 1 lần 6 Đắc.

Nhớ nghĩ trinh tiết : 1 lần 1 Công.

Nhớ nghĩ cứu mạng người : 1 lần 1 Công.

Không thiên vị yêu ghét : 1 lần 1 Công.

Thật lòng khen cái hay của người : 1 lần 1 Công.

Chịu nhục không oán : 1 lần 1 Công.

Không khởi dâm niệm : 1 ngày 1 Công.

Tâm từ mà mặt dữ : 1 đời 1 Đức,có Thần Tam Thi giám sát.

Ác :


Nhớ nghĩ hủy báng Thần Thánh Tiên Phật : 1 lần 3 Thất.

Nhìn ác : 1 ngày 1 Thất.

Nghèo mà nhớ nịnh : 1 ngày 1 Thất.

Giàu mà nhớ kiêu : 1 ngày 1 Thất.

Nhớ nghĩ tham : 1 lần 2 Thất.

Nhớ nghĩ hại người : 1 lần 1 Ác.

Nhớ nghĩ hủy chùa miếu : 1 lần 3 Quá.

Nhớ nghĩ hủy tượng Thần : 1 lần 6 Thất.

Nhớ nghĩ phá tiết : 1 lần 8 Quá,nhớ nghĩ dâm quả phụ hoặc gái trinh.

Nhớ nghĩ giết mạng người : 1 lần 8 Quá.

Thiên vị yêu ghét : 1 lần 1 Quá.

Ganh tị cái tốt của người : 1 lần 1 Ác.

Oán niệm không dứt : 1 ngày 3 Quá.

Khởi tâm nhớ nghĩ dâm phụ nữ : 1 ngày 1 Ác.

Tâm độc mà mặt hiền từ : 1 đời 1 Tội,có Thần Tam Thi giám sát.


Chương 2 : Ngôn.


Thiện :


Lời thiện : 1 lần 1 Đắc.Lúc xưa Vũ Đế nghe lời thiện đều bái tạ nên nói lời thiện sẽ có công.

Khuyến luận thiện ngữ : 1 lần 8 Đắc.

Giảng kinh giáo huấn : 1 lần 1 Công.

Cha làm con giấu : 1 lần 1 Công.

Thiện ngôn lợi người : 1 lần 1 Công.

Tự cho kém tài : 1 lần 1 Công.

Dạy con kính chồng : 1 lần 3 Công.

Khuyên ngừng cờ bạc : 1 lần 1 Thiện.

Thành toàn hôn nhân cho người : 1 lần 1 Thiện.

Lời hay hóa giải lý ngang : 1 lần 6 Công.Lấy lời thiện khuyên giải lý lẽ ngang ngược cho người giác ngộ.

Giải quyết tốt một việc : 1 việc 1 Thiện.Giúp người ngừng việc tranh chấp tranh tụng.

Nói tốt tôn giáo khác : 1 lần 9 Thiện.

Không nói chỗ dở của người : 1 lần 2 Đắc.

Thương xót người dưới : 1 lần 1 Công.

Che giấu sở đoản của người : 1 lần 3 Đắc.

Tự nói chỗ dở của mình : 1 lần 5 Đắc.Biểu bạch cái sai của mình.

Xót xa khiếm khuyết của người : 1 lần 5 đắc.

Xót xa sự bất toàn của người : 1 lần 5 Đắc.

Thành thật bất biện : 1 lần 5 Đắc.

Sóc vọng đốt hương : 1 lần 5 Đắc.mùng 1,15.

Khiêm hạ khen người : 1 lần 6 Đắc.

Cung kính huynh trưởng : 1 lần 1 Công.

Miệng lòng như một : 1 lần 1 Công.

Đối Táo Quân lễ tụng kinh văn : 1 lần 1 Công.

Nhớ ơn không quên : 1 việc 3 Công.

Khen người thành công : 1 lần 3 Công.

Tạo tác thiện ngôn : 1 lần 1 Thiện.

Khiêm kỷ khen Thần : 1 lần 1 Công.

Khen cái thiện của người : 1 việc 1 Thiện.

Ẩn cái ác của người : 1 việc 1 Thiện.

Khen gió ơn mưa : 1 lần 1 Công.

Nhẫn nhục xong việc : 1 lần 5 Thiện.Có phân chia việc lớn nhỏ mà luận công.

Khen Thánh tặng Hiền : 1 lần 8 Công.


...
 
Top