Ngành Luật là gì? Học Luật xong ra trường làm ở đâu?

linhntk

Thành viên mới
Tham gia
29/6/2016
Bài viết
0
Xem thêm: Học đại học từ xa trường nào tốt -Học công nghệ thông tin online -Đại học mở hệ từ xa
Luật thương mại, luật hành chính, luật quốc tế, luật kinh doanh... Là những ngành mà sinh viên có thể chọn lọc khi theo học các trường tập huấn chuyên sâu về Luật.
1. Ngành Luật thương mại
Trang bị cho sinh viên những tri thức luật pháp có tương tác đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, nhà băng, thuế, đất đai và môi trường.
Sinh viên tốt nghiệp Khoa Luật thương nghiệp có thể làm cán bộ tư vấn luật pháp, cán bộ kinh doanh trong các cơ quan kinh tế, các đơn vị trong nước và tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, Sở thương nghiệp, Cục hải quan, Sở kế hoạch - Đầu tư...Hoặc làm chuyên viên ơ các cơ quan cấp huyện như Ủy ban dân chúng, Phòng Kinh tế, Phòng thuế. Hoặc cũng có thể công việc ở các Toà án kinh tế, Viên Kiểm sát hoặc trở nên luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế thương nghiệp.
2. Ngành Luật dân sự
Trang bị cho sinh viên những tri thức về chuyên ngành Luật Dân sự như: hợp đồng Dân sự, hiệp đồng lao động, Thừa kế, thủ tục tố tụng dân sự, luật hôn nhân gia đình, các vấn đề về sở hữu công nghiệp . . .
Tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các đơn vị tham vấn pháp luật, Toà dân sự, Viện kiểm sát dân chúng, hoặc trở nên trạng sư chuyên về dân sự như trang chấp nợ, đất đai, tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình...; làm ở các Phòng, Sở tư Pháp, cơ quan Công an, các trọng điểm tư vấn hôn nhân gia đình, các công ty kinh doanh bất động sản, bộ phận pháp luật ở nhà băng
3. Ngành Luật hành chính
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lý luận nhà nước và luật pháp, kiến thức về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy quốc gia, về khoa học quản lý quốc gia và điều hành công sở, về công tác đánh giá, thanh tra, giải quyết khiếu nài nỉ, tố cáo ...
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên ở các Ủy ban quần chúng. # phường xã, các Ủy ban quần chúng quận, huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc cơ quan khác như: thương chính, cơ thuế quan, các cửa khẩu, sân bay. Bạn cũng có thể làm ở các Toà hành chính, Viện kiểm sát quần chúng. #, trở nên trạng sư chuyên về lĩnh vực hành chính hoặc làm việc ở các doanh nghiệp tham mưu luật pháp
4. Ngành Luật quốc tế
Ðào tạo 3 khối kiến thức cơ bản: Khối tri thức về lĩnh vực Công pháp quốc tế; Khối tri thức về lĩnh vực Tư pháp quốc tế và Khối kiến thức về Luật so sánh và Luật thương mại quốc tế. Mục đích đào tạo là trang bị cho sinh viên những tri thức căn bản tương tác đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, về kỹ năng chọn lọc và ứng dụng luật pháp của các nhà nước, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có nguyên tố nước ngoài...
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan quốc gia như Bộ, Sở Tư Pháp, cơ quan ngoại giao, các sứ quán Việt Nam tại nước ngoài; hoặc có thể làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt nam, các cơ quan quốc tế, các doanh nghiệp tham mưu luật pháp.
5. Ngành Luật hình sự
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở Toà án, Viện kiểm sát quần chúng. #, các Phòng, Sở Tư Pháp, cơ quan Công an, hoặc trở nên luật sư, chuyên viên tư vấn trong lãnh vực hình sự. Một số cơ quan khác cũng cần sinh viên ngành này như: các trọng điểm tương trợ pháp lý, các chi cục phòng chống tệ nạn...
6. Ngành Quản trị - luật
Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đương đại về kinh doanh, quản trị và luật làm nền móng nghề nghiệp cho nhà quản trị và nhà tham vấn. Sinh viên ngành này có khả năng hoạch định chiến lược phát triển tổ chức, hiểu biết các vấn đề quản trị và các vấn đề có tương tác đến các nguyên tố pháp lý. Đây là ngành học mới được tập huấn độc nhất vô nhị tại ĐH Luật TP.HCM. Sinh viên ngành này ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp quản trị và luật như: dịch vụ công, thương nghiệp quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn kinh doanh...
7. Ngành Luật kinh doanh
đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức căn bản về luật pháp, thực tại pháp lý; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, song song có tri thức căn bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, đủ khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.
Sinh viên được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, phát triển đơn vị và quản lý đơn vị, thương thảo, biên soạn thảo, ký kết giao kèo, thực hành chức năng của chuyên viên pháp lý tại các công ty thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các cảnh huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các Toà kinh tế thuộc hệ thống Toà án quần chúng, các trọng điểm trọng tài thương nghiệp, các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.
 
Hiệu chỉnh:
Top