Ngành Dược học những môn gì?

yennhi2509

Thành viên mới
Tham gia
14/10/2019
Bài viết
0
Ngành Dược học những môn gì? Cao đẳng dược Đắk Lắk
Chương trình học ngành Dược sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức, kĩ năng cần thiết của người công tác ở lĩnh vực ngành Dược để bạn có thể thực hành nghề nghiệp một cách tốt nhất.Để tạo tiền đề về đạo đức, tư tưởng cho hoạt động nghề nghiệp về sau, sinh viên ngành Dược sẽ được trang bị kiến thức của những môn học cơ sở như: Triết học Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hay môn Chính trị học, Tâm lý học, pháp luật liên quan đến ngành Dược…
Tuyển sinh cao đẳng dược Đắk LắkBên cạnh đó, sinh viên được học những môn học mang kiến thức cốt lõi về các môn khoa học cơ bản và dược học cơ sở cũng như những kiến thức khoa học công nghệ Y Dược hiện đại như: sinh học phân tử, tin sinh học, công nghệ nano, dược động học,…Sinh viên ngành Dược cũng được cung cấp kiến thức về quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ th.ể con người, sự tương tác thuốc hay những phản ứng không có lợi của thuốc,… Với những kiến thức trên, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có thể đánh giá bệnh nhân ở mức độ cơ bản, tư vấn về cách sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cũng như lập kế hoạch chăm sóc người bệnh,…
Tuyển sinh cao đẳng dược BMTNgoài các môn học đại c.ương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, sinh viên còn được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành phục vụ cho công việc sau này.Mục tiêu chung là đào tạo Dược sĩ trở thành những cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức tốt và có những kiến thức khoa học, công nghệ cơ bản cùng kiến thức Dược chuyên nghiệp.Có 3 bộ môn chính mà sinh viên cần phải học: môn chuyên ngành, môn cơ sở ngành, môn Đại c.ương.

Khối kiến thức chung bắt buộc khi học tại bất cứ ngành Dược của trường đại học, cao đẳng nào trên cả nước bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tin học cơ sở; Tiếng anh cơ sở, Giáo dục thể chất, Giác dục Quốc phòng – An nình và Kỹ năng mềm.

Đây là khối kiến thức chung mà sinh viên theo ngành Y dược cần học. Tùy từng trường hay khung chương trình đào tạo khác nhau mà các môn học có thể bao gồm: Đại số; Giải tích; Vật lý Cơ – Nhiệt; Hóa học đại c.ương; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ; Sinh học đại c.ương; Hóa sinh học; Sinh học phân tử; Sinh lý học; Vi sinh; Ký sinh trùng; Miễn dịch học; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Xác suất thống kê sinh học; Kỹ thuật Y dược hiện đại; Di truyền học và dược di truyền học; Tin sinh học; Mô học và Giải phẫu đại thể; Hóa lý dược; Hóa phân tích; Bệnh học đại c.ương; Sinh lý bệnh – miễn dịch; Dược động học; Độc chất học; Tài nguyên cây thuốc; Sinh phẩm; Dược học cổ truyền; Kiểm nghiệm thuốc…
 
Top